Hoppa till huvudinnehåll

Nya visioner på stormöte i Dalsbruk

Möte om vårdfrågor i Dalsbruk
Stormöte om vårdfrågor samlade långt över hundra till Dalsbruks motionshall. Möte om vårdfrågor i Dalsbruk Bild: Yle/Monica Forssell möte

Tänk om och satsa på ett hälsocentralssjukhus i Dalsbruk istället! Bland annat den tanken kastades fram på stormötet om vård i Dalsbruk på söndagen.

Kimitoöns omsorg är under lupp av olika orsaker. Det finns behov av att modernisera och renovera både hälsovårdens och äldreomsorgens utrymmen, pengar behöver sparas och vårdreformen skapar osäkerhet kring framtiden.

Bästa chanserna att få ha kvar hälsovården i Kimitoöns kommun har man om man satsar på en enhet som är så långt som möjligt från Åbo, sammanfattades mötet av Jan Sundberg, professor i statskunskap, fritidsboende i Hitis och sekreterare i Hitistinget.

Tänk om

I dag utgår planeringen i Kimitoöns kommun från att öns två bäddavdelningar slås ihop till en enda bäddavdelning eller så kallat hälsocentralssjukhus i Kimito och att hälsostationen i Kimito fungerar som huvudhälsostation medan Dalsbruks hälsostation kvarstår som en slags filial.

Genom att effektivera, slå ihop och modernisera försöker man gardera sig mot vårdreformen som man är rädd att ska leda till att all vård försvinner från Kimitoön.

- Strategiskt sett kunde det ändå vara smartare att skärgårdskommunen Kimitoön satsar på vård i Dalsbruk som är längre bort från Åbo, menar Sundberg. Med bara fyrtiofem minuters bilresa till Åbo kan det hända att de som i framtiden bestämmer tycker att en hälsostation i Kimito inte är nödvändig.

Oro i södra delen av kommunen

Cirka 190 personer deltog i söndagens stormöte som ordnades på initiativ av Hitistinget, Dalsbruks byalag, Dragsfjärds arbetarpensionärer och Dragsfjärds pensionärer.

De allra flesta i publiken var från Dalsbruk men med fanns också invånare från skärgården, Västanfjärd, Kimito och Dragsfjärd.

Orsaken till att mötet ordnades var att många i den södra delen av kommunen är bekymrade över planerna på att slå ihop öns två bäddavdelningar.

- Det råder brist på förtroende mellan invånarna och beslutsfattarna, sa Ove Näsman och tipsade tjänstemännen om att någon gång också redogöra för alternativ de själv kanske inte gillar. En annan hälsning, både till politiker och tjänstemän, var att ta den genuina oro som befolkningen i södra delen av kommunen känner på allvar.

Björn Lundström riktade skarp kritik mot kommunens ledande tjänstemän som enligt honom sysslar med manipulativ beredning.

- Fokus är på att göra Kimito till öns absoluta centrum och man styr genom att hänvisa till yttre hot som vårdreformen istället för att fråga sig vad folk på ön verkligen behöver.

Renovering av Almahemmet springande punkten

I stormötets panel satt politikerna Eija Lang från De gröna, Esko Antikainen från Vänsterförbundet, Ingmar Forne från Socialdemokraterna, Rune Friman från Fri samverkan och Michael Oksanen från Svenska folkpartiet.

Dessutom ingick också Niklas Guseff, ordförande för omsorgsnämnden och kommundirektör Tom Simola i panelen.

Tom Simola inledde mötet med att redogöra för vad som är på gång inom vårdreformen och hur det ser ut för ekonomin i Kimitoöns kommun. Invånarna blir allt färre, andelen äldre blir större, skatteintäkterna minskar och statsandelarna minskar.

Simola befarar att det i framtiden kan finnas mycket lite förståelse för Kimitoöns behov och att omoderna eller till och med lagstridiga fastigheter försämrar Kimitoöns möjligheter att ha kvar vårdenheter på ön.

Med undantag av Silverbacken i Västanfjärd behöver också alla de utrymmen som vården och äldreomsorgen utnyttjar i kommunen renoveras.

Mest akut är situationen i Almahemmet som saknar ett sprinklersystem.

Problemet med att installera en automatisk eldsläckningsanordning i Almahemmet är att de som bor på Almahemmet inte kan bo kvar under tiden som huset renoveras.

För att lösa det här dilemmat föreslås att bäddavdelningen i Kimito byggs ut och att en del av seniorerna bor där under renoveringen. En del skulle också bo på bäddavdelningen i Dalsbruk.

Huruvida sprinkleranordningarna kan installeras i Almahemmet med eller utan seniorer i huset, har politikerna olika åsikter om.

Till exempel Rune Friman från Fri samverkan anser att seniorerna inte behöver flytta och att en tillbyggnad av bäddavdelningen i Kimito är onödig medan Michael Oksanen från Svenska folkpartiet litar på dem som utrett saken och säger att bygganden är sådan att den inte kan renoveras om seniorerna inte flyttar ut.

Bra med visioner

Niklas Guseff (SFP), ordförande för Kimitoöns omsorgsnämnd var efter mötet glad över visionerna som presenterats på mötet. Han säger att Dalsbrukalternativet också bör utredas.

- Viktigast är att vi har en vision för framtiden som vi alla kunde förmedla framåt.

Artikeln uppdaterad 6.10 kl 0:12. Antalet personer ändrat från ca 140 till ca 190 personer.