Hoppa till huvudinnehåll

Idag ska de enas

Michael Luther och Hans Frantz
Michael Luther och Hans Frantz Bild: Yle/Amanda Bieber medlem i hjärtgruppen

Hjärtgruppen ska enas i morgon. Det är kravet från sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Hans Frantz och Michael Luther strider om kostnaderna.

- Det är ju bara matematik, sade ordförande Gösta Willman (SFP).

Vasa sjukvårdsdistrikt träffades för ett seminarium på tisdag eftermiddag, Förutom saker som budget och patientskadeförsäkringen kom även hjärtkirurgin upp på mötet.

Som väntat rådde ingen enighet kring siffrorna.

Hans Frantz, styrelseordförande, lade fram siffror som stödde en permanent nedläggning av hjärtkirurgin.

- Sjukhuset står inte och faller med hjärtkirurgin, sade han.

Stängt i tre månader

Vasa centralsjukhus har varit utan hjärtkirurgi i tre månader eftersom det saknas överläkare. Under den tiden har kostnaderna för att skicka bort de patienterna uppgått till 440 000 euro.

Enligt Frantz borde siffran på årsbasis bli 1,6-1,7 miljoner euro, betydligt mindre än vad det i dag kostar att upprätthålla hjärtkirurgin (2,67 miljoner euro enligt budgeten för nästa år).

Michael Luther, fullmäktigeledamot från Korsholm, fanns också med i den så kallade hjärtgruppen som fick sitt uppdrag i våras. Han har anmält missnöje med rapporten, som fortfarande inte är färdig, och lade under seminariet fram sina egna siffror.

Enligt honom var de siffror som Frantz presenterade inte kompletta. De byggde, enligt Luther, inte på de slutgiltiga räkningarna för de tre månaderna.

- Väntetiden till operation i Åbo är två månader. De som skickades till operation i september har inte fått någon och därför inte kostat något ännu.

Luther räknar alltså med ett betydligt större antal patienter, och en större kostnad. På årsbasis så mycket som 2,24 miljoner euro, alltså i stort sett jämförbart med den summa det kostar att sköta hjärtkirurgin i Vasa.

Under seminariets gång nådde de två lägren ingen gemensam ståndpunkt. I stället konstaterade fullmäktigeordförande Gösta Willman:

- Vi kan väl vara överens om att vi inte är överens.

Han sade också att gruppen borde kunna nå enighet eftersom det "bara rör sig om matematik".

- Fullmäktige förtjänar en bra rapport.

I morgon, onsdag, träffas arbetsgruppen igen för att försöka enas om siffrorna. Senast den 24 november, då fullmäktige har sitt nästa möte, ska rapporten överlämnas.

Det finns redan en plan för att öppna hjärtkirurgin senast vid årsskiftet med hjälp av den pensionerade docenten Kalervo Werkkala. I budgeten finns också medel för verksamheten.

Info: Här fanns tidigare en liveblogg. Den är numera borttagen.