Hoppa till huvudinnehåll

Daghem planeras till Lystiland

Här planeras ett nytt daghem i Karis.
Här vid Åbovägen i närheten av Lövkulla planeras det nya daghemmet. Nu finns frisbeegolfbanan i Karis här. Här planeras ett nytt daghem i Karis. Bild: Yle/Pia Santonen lystipark

Karis kan få ett nytt daghem med plats för 120 barn. Daghemmet kunde byggas väster om tennisbanorna i Landsbroparken, där nöjesparken Lystiland tidigare fanns. För tillfället finns det en frisbee-golfbana på friluftsområdet.

Bildningsnämnden måste ta ställning till hur väl planerna tjänar daghemsverksamheten, men enligt Arne Nummenmaa, chef för intern service, är läget logistiskt sett mycket bra.

- Det är nära nybyggen i Dönsby West. Det är också nära Lövkulla som genomgår ett generationsskifte. En rimlig utgångspunkt är att det flyttar in nya barnfamiljer dit, säger Nummenmaa som bland annat ansvarar för stadens fastigheter.

Finns barn i framtiden

Listan på fördelar med att placera ett nytt daghem just till området invid Lövkulla är lång. Nummenmaa fortsätter att räkna upp växande områden i närheten.

Arne Nummenmaa
Den här utsikten förlorar Nummenmaa då stadsförvaltningen flyttar till Ekåsen. Arne Nummenmaa Bild: YLE / Jonas Sundström fixhuset,Ekenäs

- I Prästgården fortsätter man att bygga hus. I framtiden kommer även den gamla yrkesskolan vid Pumpviken att rivas till stora delar och ersättas med bostadsbyggnader.

Med det här vill Nummenmaa poängtera att det finns ett framtida kundunderlag för ett daghem, det vill säga tillräckligt med barn i närheten av Lystilandområdet.

Det är stadsfullmäktige i Raseborg som fattar det sista beslutet om det finns tillräckligt med resurser att skrida till verket och bygga ett splitternytt daghem med sex avdelningar.

Nytt daghem i Karis inte första prioritet

Enligt uppskattningarna skulle ett nytt daghem i Lystiland kosta 2,9 miljoner euro. Även om bildningsnämnden och intern service skulle få grönt ljus för ett nytt daghem i Karis finns det just nu mer akuta utmaningar.

- Den tidigaste tidpunkten för bygget är år 2016. Före det här kommer daghemslösningarna i Ekenäs. Bildningsnämnden har prioriterat dem, helt rätt.

Sandbo daghem i Karis.
Sagan för Sandbo verkar all. Sandbo daghem i Karis. Bild: Yle/Börje Broberg sandbo daghem

Troligtvis rivs Sandbo

Oberoende hur det går kommer knappast flera Karisbarn att fostras i Sandbo daghem. Skicket är dåligt och en rivning ser ut att vara den bästa lösningen.

- Byggnaden är drygt 40 år gammal. Av någon orsak har den byggts i en sandgrop dit regnvattnet rinner. Vår hypotes är att det torde vara oekonomiskt att renovera Sandbo, av den enkla orsaken att den är på fel ställe med tanke på regnvattnet.

Om bildningsningsnämnden godkänner det nya daghemmet kommer Raseborgs stad att diskutera med upprätthållarna av frisbee-golfbanan om alternativa lösningar för de tre, fyra korgarna som försvinner ifall daghemmet byggs.

För tillfället är de olika avdelningarna i Sandbo placerade runt om i Karis. Den före detta lågstadieskolan i Sannäs inhyser tre avdelningar. Andra avdelningar finns i gamla yrkesskolan, gamla hälsocentralen mellan nuvarande hvc och Katarinaskolan och i Stiftelsen Olgahemmets utrymmen i Lövkulla.

Inomhusluften i Sandbo daghem undersöks
Sandbo daghem i Karis litet
Sandbo daghem behöver nytt hus

Läs också