Hoppa till huvudinnehåll

Kaos efter ambulansbeslut i Ingå

Ingå brandstation
Processen att bygga nytt för ambulansverksamheten i Ingå har börjat för sent, anser politiker i kommunen. Ingå brandstation Bild: Yle/Marica Hildén ingå brandstation

Ingåstyrelsens beslut om att bygga helt nytt för ambulansverksamheten har satt kommunen i en olycklig situation, säger kommundirektör Jarl Boström. Ingen vet ens vad det kostar och allt borde bli färdigt till årsskiftet. Processen har börjat för sent, anser politiker.


- Vi ska nu själva bygga en elementbyggnad bredvid brandstationen. Förslaget kom på mötet och vi vet ännu idag inte vad det kostar och vi har en mycket, mycket hård tidtabell. Vi är i en mycket olycklig situation. Men nu lever vi med det här. Här pågår hårt arbete nu. Det här är ett skolexempel på hur det inte borde gå, säger kommundirektör Jarl Boström.

På måndag kväll beslutade alltså kommunstyrelsen i Ingå att bygga en helt ny elementbyggnad för ambulansverksamheten på cirka 80-90 kvadratmeter. Det här enligt ett förslag som dök upp på mötet och som slutade i en omröstning 3-5.

Det ursprungliga förslaget var att bygga om brandstationens övre våning så att ambulanspersonalen skulle få verka där. Från och med den 1 januari tar Räddningsverket över ambulanserna och då ska kommunerna se till att det finns utrymmen för dygnetruntverksamhet under tre års tid.

Ett annat alternativ i beredningen var att hyra in sig någon annanstans eller också hyra en elementbyggnad. Men beslutet blev alltså inget av dessa.Räddningsverket har inte velat ta ställning till förslaget om ett nybygge eller att vara i den gamla stationen.

Kaskenpalo föreslog helt ny byggnad

Saku Kaskenpalo (Saml) kom med förslaget att kommunen ska bygga ett helt nytt hus för ambulanspersonalen.

- Om den nya byggnaden byggs enligt alla konstens regler så blir det billigare än att hyra. När det är färdigt och Räddningsverket har betalat sina användningskostnader och byggkostnader så skulle sedan hyran gå om intet. Men efter det här beslutet så betyder det att vi har en tre år gammal byggnad som kommunen kan använda till annat, att hyra ut eller sälja. Det ger inkomster. Helhetsmässigt blir det här billigare, säger han.

Kommunen har inte pengar för en ny byggnad tycker kommundirektör Jarl Boström. Han resonerar också annorlunda då det blir tal om Räddningsverket betalar hyrorna.

- Det är en dålig motivering. Allt som Räddningsverket betalar, betalar i sista hand kommunen.

Men Boström ser att kommunen borde använda de byggnader som redan finns.

- Vår tekniska avdelning och vi som beredde det är ännu fullt övertygade om att brandstationen skulle ha varit det bästa, med tanke på hållbar utveckling och effektivt användande av fastigheter. Då skulle vi ha kunnat förbättra befintliga byggnader, nu satsar man på något nytt som ska underhållas. De pengar vi nu sätter på nytt skulle vi ha kunna sätta på byggnader som redan finns, säger Boström.

Kommunalt kaos

Det ska läggas in bland annat ett extra styrelse- och fullmäktigemöte under oktober månad på grund av ambulansfrågan.

- Eftersom det ska byggas en helt ny byggnad och det inte finns pengar för det så är det en fullmäktigefråga. Nu måste vi diskutera med räddningsverket och sjukvårdsdistriktet om hur vi ska göra. Vi måste också göra upp en reservplan ifall det här inte lyckas. Som sagt, det är lite knepigt, säger Boström.

Inte bråttom från början

- Jag tror att vilket alternativ det än blivit så hade det inte blivit färdigt, säger Kaskenpalo och syftar på den snäva tidtabellen. Det har funnits vetskap om det här från vårvintern, så från början har det inte varit bråttom.

Han anser att ärendet inte heller skötts bra.

- Det har redan funnits exempelvis en bygglovsansökan och planer utan att det funnits ett beslut, varför? frågar Kaskenpalo och syftar på att exempelvis bygglovet är daterat till den 12 september, tre dagar innan det alls behandlats i något kommunalt organ. De dokument som behövs som grund för beslutsfattandet har inte heller funnits. De borde finnas, enligt lagen, säger Kaskenpalo.

Ärendet förberett

Ärendet var rätt långt förberett så att kommunen skulle hinna ordna ett fungerande system för ambulanserna, om beredningens beslut inte ändrats.

- Bygglovet lämnades in så att vi snabbt och smidigt skulle komma igång om allt skulle ha gått vägen. Men nu är vi i en ny situation, säger Boström.

Kommunens system med entreprenörer gör att det också fanns ett system så att en ombyggnad av brandstationen hade kunnat börja rätt snabbt.

- Det hör till god förvaltning att man har en beredskap att trygga kommuninvånarnas service i synnerhet i sådana här frågor.

Kan bli en lång process

Nu är det full fart i kommunhuset. Redan följande morgon klockan sju hölls en första träff och det har redan begärts in offerter på elementbyggnader. Det ska nu också göras beräkningar för vad projektet kostar och varifrån pengarna ska tas.

- Imorse fick tekniska avdelningen i uppgift att utreda kostnadsfrågorna. Om jag spekulerar framåt och det går dåligt och tekniska kommer till "fel siffror" så kan det bli en utdragen process. Att man säger att man har planerat fel eller för dyrt. Så situationen är allt annat än bra, säger Boström.

- Det är processen som inte fungerat, säger Kaskenpalo och säger att det bland annat inte funnits några ordentliga kostnadskalkyler. Kommundirektören är ytterst ansvarig för den, enligt mig. Innan det här ens har börjat behandlats så har räddningsverket gjort en reservplan för om kommunen inte skulle lyckas.

Får Ingåborna ambulansvård efter årsskiftet? kommundirektör Jarl Boström svarar:

- Nu måste vi utgå från det. Men den frågan har inte omnämnts, det har nu endast varit fråga om fastigheter.