Hoppa till huvudinnehåll

PF försvarar antagningskriterierna i Helsingfors

Pedagogiska fakultetens prefekt Ria Heilä-Ylikallio försvarar de stränga antagningskriterierna för den kompletterande klasslärarutbildningen i Helsingfors. Det är hon som ansvarar för den nya utlokaliserade kompletterande klasslärarutbildningen i Helsingfors.

Heilä-Ylikallio påpekar att det som Åbo Akademi har tagit på sig är att i Helsingfors ordna en behörighetsgivande klasslärarutbildning för obehöriga klasslärare med lärarerfarenhet, en grupp i år och en grupp nästa år. Syftet är att öka antalet klasslärare i Svenskfinland, och uttryckligen erbjuda snabba åtgärder för lärarsituationen i Helsingfors. På två år ska de studerande avlägga 120 studiepoäng, och därför sökte PF just dem som allra snabbast kunde bli behöriga klasslärare.

Ria Heilä-Ylikallio är professor vid Åbo Akademi.
Ria Heilä-Ylikallio är professor vid Åbo Akademi. Bild: Åbo Akademi ria heilä-ylikallio

Varför hade ni så stränga antagningskriterier?

- Behörigheten hos klasslärare styrs av lagstiftningen, säger Heilä-Ylikallio. En klasslärarutbildning är en magistersexamen på fem år, med 300 studiepoäng. Vid den kompletterande utbildningen i Helsingfors ska man på två år avlägga 120 studiepoäng, därför sökte vi just dem som allra snabbast kan bli behöriga klasslärare.

Var ansökningskraven för stränga?

- Vi kan ju inte ändra på behörighetslagstriftningen. Åbo Akademi måste utbilda enligt den. Nästa ansökningsomgång ordnas snart, troligen redan våren 2015.

Hur ska ni nu göra för att verkligen få 20 nya studerande nästa gång ni söker?

- Vi fortsätter att informera om den här möjligheten att göra sig behörig, och i början av 2015 fattas beslut om antagningskriterierna för den nya omgången studerande.

Hur har ni resonerat kring det här med att flytta de studieplatser i Helsingfors som nu blev obesatta till Vasa?

- Svenskfinland har ju önskat sig flera klasslärare. Vi har en full grupp i Vasa med 64 studerande så vi bara fyller på med fler platser där. Då får ju Svenskfinland en stark tillförsel av klasslärare. Alternativet hade ju varit att endast utbilda de nio som kom in i Helsingfors.

Snäv tidtabell påverkade den kompletterande klasslärarutbildningen

Magnus Swanljung intervjuade prefekt Ria Heilä-Ylikallio i Aktuellt 17.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes