Hoppa till huvudinnehåll

Rederierna: Det här varnade vi för

Arctic Sea ute till havs
Arctic Sea ute till havs Bild: EPA/Sovfracht havsvy

Hösten 2014 blir väldigt tuff för rederierna - det här varnade vi för redan 2008.

Det är nu vi börjar se konsekvenserna av att EU:s så kallade svaveldirektiv träder i kraft vid årsskiftet. På tisdagen meddelade rederierna Bore och Finnlines att de inleder samarbetsförhandlingar med sin personal. Förhandlingarna berör sammanlagt över 80 personer.

Olof Widén, som är verkställande direktör för intresseorganisationen Rederierna i Finland, säger att nyheten var väntad. I och med svaveldirektivet förändras förutsättningarna att bedriva lönande affärsverksamhet inom sjöfarten på ett avgörande sätt och det innebär förändringar inom rederierna.

Den 1 januari 2015 träder alltså EU:s svaveldirektiv i kraft. Direktivet berör alla fartyg som trafikerar på Östersjön eller på Nordsjön. Direktivet kräver att fartygen antingen installerar utrustning som kan rena rökgaserna eller att de börjar använda renare bränsle.

- Det här är väldigt dyrt. Det gör att det inte längre är lönsamt att utnyttja vissa äldre fartyg, säger Widén.

På frågan om vi kommer att få se ytterligare samarbetsförhandlingar den här hösten svarar Widén att det finns fartyg som har nått sin ekonomiska livslängds slut och att det inte lönar sig att investera i dem längre.

Nya fartyg behövs

Widén konstaterar att nya fartyg behövs som kan uppfylla det nya regleverket i Nordeuropa. Men samtidigt är den ekonomiska situationen svår för rederierna.

- Marknaden är ju stendöd! Men samtidigt kan man inte sitta med fel kort på hand, med tanke på framtiden. Rederierna måste förnya sitt tonnage och då behöver man sälja bort gammalt olönsamt tonnage för att frigöra pengar till nya fartyg.

Widén är irriterad över hur det gick till när man inom EU fattade beslutet om att införa svaveldirektivet.

- Redan år 2008 varnade rederierna politikerna för konsekvenserna och redan då visste vi att hösten 2014 blir väldigt tuff för rederierna, säger Widén. När beslutet fattades fanns det dessutom inte någon utvecklad, kommersialiserad teknik för att rena rökgaserna. Det fanns pilotprojekt för att utveckla rökgasutrustning, men det är dyrt att delta i pilotprojekt där du inte heller kan veta exakt vad du får som slutresultat. Därför var bankerna också ovilliga att ge finansiering till rederierna. Så situationen var och är oerhört svår, konstaterar Widén.

Sjöfarten behövs

Eftersom 90 procent av Finlands export sker på kölar så behöver Finland sitt handelstonnage, konstaterar Widén. Landet dör utan sjöfart, men vi befinner oss i en våldsam brytningsperiod.

Men framtiden kan se positiv ut också, säger Widén. Det beror på hur bränslepriset utvecklas, och hur hur godsströmmarna ser ut, säger han. Widén efterlyser mer riskkapital till branschen för att göra den nu aktuella övergången mer smidig.

Men någon sådan riskfinansiering finns inte riktigt just nu, konstaterar Widén. Rederierna har många svåra år bakom sig. Nu har de inte råd att själva göra stora investeringar, säger Widén.

Läs också:
Bore säljer faryg
Finnlines säger upp personal

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland