Hoppa till huvudinnehåll

Snäv tidtabell påverkade den kompletterande klasslärarutbildningen

Peggy Kusénius Mattliden Esbo
Peggy Kusénius Mattliden Esbo Bild: YLE klasslärare

Orsakerna till att alla utbildningsplatser vid den kompletterande lärarutbildningen i Helsingfors inte fylldes var att tidtabellen var för snäv och marknadsföringen haltade. Men kraven på de sökande är också orimligt höga, säger till exempel rektorn för Mattlidens skola.

Natur och miljös verksamhetsledare Bernt Nordman
Bernt Nordman Natur och miljös verksamhetsledare Bernt Nordman Bild: Yle/Anna Savonius natur och miljös verksamhetsledare
Bernt Nordman (De gröna) är viceordförande för utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors. Han tycker att kraven på dem som skulle inleda utbildningen i Helsingfors var rätt ställda, men att informationen inte nådde fram i tid.

- Jag tror att den korta ansökningstiden, och kanske bristande marknadsföring, gjorde att informationen om den här behörighetsgivande utbildningen inte riktigt hann nå dem som kunde tänkas vara intresserade, säger Nordman. Jag tror nog att det skulle ha funnits många fler obehöriga lärare som kunde ha uppfyllt kraven.

- Att sedan flytta de studieplatser som inte fylldes till Vasa låter ganska tjockt, tycker Nordman. Hela poängen med den här operationen var ju att få en klasslärarutbildning till Helsingfors, där det finns ett stort behov av klasslärare, och där många obehöriga klasslärare på det här sättet kunde bli behöriga. Jag hoppas verkligen att det här inte var en del av en större plan, utan att det faktiskt är så att det är först nu i efterskott som Åbo Akademi föreslår att en del av platserna flyttas till Vasa.

Nylander besviken

mikaela nylander,
Mikaela Nylander mikaela nylander, Bild: Yle / Peter Karlberg mikaela nylander
Ordföranden för Sydkustens landskapsförbund, riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) är besviken över att bara nie av 20 platser fylldes i den behörighetsgivande klasslärarutbildningen. Även hon tror att tidtabellen blev för snäv.

- Regeringen fattade beslut om finansieringen sent, först på vårvintern, och Åbo akademi kom sent i gång med planering och marknadsföring, säger Nylander.

När det gäller planerna på att flytta de platser som inte fylldes i Helsingfors till Vasa i stället så tycker Nylander att det i och för sig är bra att utbildningsplatser som man har fått pengar för utnyttjas, men samtidigt är det beklagligt eftersom det är i södra Finland som de råder brist på behöriga klasslärare.

För nästa år finns det pengar för ytterligare 20 platser för behörighetsgivande lärarutbildning i Helsingfors. Nylander hoppas att Åbo akademi då lyckas bättre med marknadsföringen.

- Det finns två slutsatser som jag hoppas att man inte ska dra av de här erfarenheterna, det är dels att det inte skulle behövas kompletterande lärarutbildning i Helsingfors och dels att det inte alls behövs någon finlandssvensk klasslärarutbildning alls i Helsingfors.

Rektor Andersson: Orimligt höga krav

Laila Andersson Bild: YLE/Karin Filén laila andersson
Rektor Laila Andersson är rektor vid Mattlidens skola som har klasserna 1-9. Hon blev först förvånad när hon hörde att bara nie platser på den kompletterande lärarutbildningen fylldes, men sen läste hon också om de krav som ställdes på dem som ska studera där.

- Ganska höga krav på dem som ska komma in på en lärarutbildning i södra Finland, säger hon. När man tänker att det är en kompletterande klasslärarutbildning det handlar om, och så krävs det att man redan är behörig ämneslärare, eller åtminstone har kommit in till PF i Vasa, och dessutom ska man ha fem års arbetserfarenhet. Jag tycker nog att kraven var hårda.

En av de nie som har kommit in på den kompletterande lärarutbildningen är en ämneslärare från Mattliden med lång arbetserfarenhet.

- Men på skolan finns det också många vikarier som har studerat allmän pedagogik eller vuxenpedagogik vid Helsingfors universitet, och att den akademiska utbildningen inte räcker för att komma in på den här behörighetsgivande utbildningen känns ganska hårt, säger Andersson.

- Vi har också sådana lärare här i skolan som har doktorerat i ett visst ämne, men de har inte ämneslärarutbildning, och är därför inte behöriga, säger Andersson.

PF försvarar antagningskriterierna

Bara hälften av klasslärarplatserna fylldes

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes