Hoppa till huvudinnehåll

Under tiden, i en annan del av staden - hör alla monologer här!

Finnair-bussen
Del 1 utspelar sig på Finnairs buss till flygplatsen Finnair-bussen hörspel,under tiden i en annan del av staden

Mårten Westös monologserie Under tiden, i en annan del av staden sänds i Morgonöppet varje morgon med start måndag 6 oktober, och som en helhet i Radioteatern onsdag 29.10. Hör alla monologer här!

Alla femton monologer finns nu publicerade.

Del 1 Under tiden, på Finnair City Bus

Finnair-bussen
Finnair-bussen hörspel,under tiden i en annan del av staden


I fjol reste 12 847 362 personer från eller till utlandet via Helsingfors-Vanda flygplats.

Del 2 Under tiden, på Munksnäs strand

gräsänder vid vattenbrynet
gräsänder vid vattenbrynet hörspel,under tiden i en annan del av staden


I medeltal 20 finländare dör årligen i cykelolyckor och ungefär ettusen skadas.

Del 3 Under tiden, på Sandvikens torg

Sandvikens torg i Helsingfors
Sandvikens torg i Helsingfors hörspel,under tiden i en annan del av staden


Under sommaren är legendariska Sandvikens torg en av stadens populäraste shoppingplatser.

Del 4 Under tiden: Hesperia sjukhus

Hesperia sjukhus
Hesperia sjukhus hörspel,under tiden i en annan del av staden


Cirka 700 000 finländare ordineras årligen psykofarmaka. I fjol åt i snitt var tionde finländare antidepressiva.

Del 5 Under tiden, i Kajsaniemiparken

Kajsaniemiparken
Kajsaniemiparken hörspel,under tiden i en annan del av staden


År 2013 fanns det 4 100 ensamstående bostadslösa samt 300 familjer utan bostad i Helsingfors.

Del 6 Under tiden, på Skidbacksvägen

Bar på Skidbacksvägen, Helsingfors
Bar på Skidbacksvägen, Helsingfors hörspel,under tiden i en annan del av staden


Gör flickor eller pojkar oftare slut? Ingen statistik finns.

Del 7 Under tiden, vid Ursins klippa

Ursins klippa
Ursins klippa hörspel,under tiden i en annan del av staden


Finlands krigsveteranförbund hade 20 700 medlemmar vid utgången av år 2013. Medelåldern var 90 år.

Del 8 Under tiden, på Petersgatan

Petersgatan, helsingfors
Petersgatan, helsingfors hörspel,under tiden i en annan del av staden


År 2013 var 1 989 barn i åldern 0-17 år omhändertagna i Helsingfors. Av dessa barn omhändertogs 456 i fjol.

Del 9 Under tiden, på Blekholmen

Blekholmen, Helsingfors
Blekholmen, Helsingfors hörspel,under tiden i en annan del av staden


I Finland ingicks i fjol sammanlagt 25 119 äktenskap. Det totala antalet skilsmässor uppgick till 13 766.

Del 10 Under tiden, på Vasagatan

Gatuskylt på Vasagatan, Helsingfors
Gatuskylt på Vasagatan, Helsingfors hörspel,under tiden i en annan del av staden


Enligt polisens uppgifter finns det 300-400 kvinnor per dag som bjuder ut sexuella tjänster i Helsingfors. C. 90 % är utlänningar.

Del 11 Under tiden, i Sörnäs fängelse

Sörnäs fängelse
Sörnäs fängelse hörspel,under tiden i en annan del av staden


År 2013 begicks i Finland 95 mord och dråp och 264 försök till mord eller dråp.

Del 12 Under tiden, på Café Ekberg

Skylten ovanför Café Ekberg på Bulevarden i Helsingfors
Skylten ovanför Café Ekberg på Bulevarden i Helsingfors hörspel,under tiden i en annan del av staden


107 901 japaner övernattade i Helsingfors under år 2013. Det är en ökning på 20,4 % från föregående år.

Del 13 Under tiden, i metron

Skylt på Hagnäs metrostation, Helsingfors
Skylt på Hagnäs metrostation, Helsingfors hörspel,under tiden i en annan del av staden


Av dem som 2013 sökte vård för drogproblem var 68 % män och medelåldern var 31 år.

Del 14 Under tiden, på Hotel Torni

Hotel Torni i Helsingfors
Hotel Torni i Helsingfors hörspel,hotel torni


9-16 % av de nyblivna mödrarna I Finland drabbas av någon form av förlossningsdepression.

Del 15 Under tiden, någon annanstans

Cykelväg i Helsingfors
Cykelväg i Helsingfors under tiden i en annan del av staden


Under tiden, någon annanstans.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen