Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo och Rovaniemi utvecklar minnessjukas rättsskydd

Marianne och Erik Lindqvist har redan i flera år haft Mariannes alzheimerdiagnos som en del av vardagen.
Marianne och Erik Lindqvist i Sibbo har redan i flera år haft Mariannes alzheimerdiagnos som en del av vardagen Marianne och Erik Lindqvist har redan i flera år haft Mariannes alzheimerdiagnos som en del av vardagen. Bild: Yle/Sune Bergström minnesbegränsningar

Sibbo och Rovaniemi har någonting gemensamt: båda är med i ett projekt för att utveckla minnessjuka personers rättsskydd i alla landets kommuner.

Tillsammans med Finlands minnesspecialister r.f. och Penningautomatföreningen utvecklar Sibbo och Rovaniemi samarbetet och kommunikationen mellan olika aktörer. Målet är att stärka kompetensen i frågor som rör minnessjuka personers rättsskydd.

Marianne och Erik Lindqvist från Sibbo har nästa år varit gifta i 50 år. Marianne har haft diagnosen alzheimer redan i några år men tack vare medicinering har sjukdomens framfart bromsats upp. Erik förknippar ordet sjukdom med någonting smittsamt, han föredrar därför att tala om att hans hustru har minnesbegränsningar. Hör här en intervju med Marianne och Erik samt experter på området.

Helena Räsänen, chef för äldreomsorgen i Sibbo, säger att det är massor med utmaningar när en människa har minnessjukdom. De anhöriga vet inte hur man gör och vad man borde göra. Det är också en utmaning för vårdpersonalen och för Östra Nylands magistrat, som har hand om bland annat intressebevakningen för personer med minnessjukdomar.

Det är fråga om ett fyra års projekt för att utveckla en modell som fungerar i hela Finland. Målet är att alla människor vet, att anhöriga vet vad man borde göra om en familjemedlem har minnessjukdom, att läkarna och vårdpersonalen vet vad de borde göra. Räsänen konstaterar att alla vet en liten del av biten men inte hela processen. Alla har inte juridisk kunskap eller kunskap om själva sjukdomen.

Olika projektgrupper arbetar i Sibbo och på andra håll, anhöriga, pensionärsföreningar och äldrerådet är med.


Läs mera:
Magistratens info om förmyndarverksamheten
Finlands minnesspecialister

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland