Hoppa till huvudinnehåll

Uttern kartläggs i Västnyland

Uttern kan visa om vattendragen mår bra. Bild: YLE utterunge

Snart kan vi veta hur många uttrar det finns i Västnyland. Kartläggningsföretaget Naturfakta Keiron Oy planerar att inventera uttern under vintern 2014-2015.
Företaget har ansökt om bidrag till inventeringen från olika håll och till exempel Ingå kommun har beslutat bidra med 1500 euro.

Kartläggningen är en upprepning av en inventering som gjordes åren 1996-1998.

Samma bestämmelser som för flygekorren

Uttern är fridlyst och den klassificeras som nära hotad. Termen "nära hotad" innebär att arten inte är "akut hotad", "starkt hotad" eller "sårbar", men är nära att uppfylla kriterierna för "sårbar".

För uttern gäller samma bestämmelser som för flygekorren, det vill säga att det är förbjudet att förstöra och försämra platser där de rastar och förökar sig.
Det är viktigt att öka kunskapen om var uttern förekommer, så att man bättre kan beakta den när man beviljar tillstånd för åtgärder i vattendrag.

Uttern ses också som en indikator på vattendragens tillstånd eftersom de är helt beroende av de bytesdjur som de kan hitta i vattendragen.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå fattade beslut om bidraget på sitt möte i tisdags (7.10).

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland