Hoppa till huvudinnehåll

De flesta ledamöterna lutar mot Åbo

T-sjukhuset, ÅUCS
Åbo universitetssjukhus T-sjukhuset, ÅUCS Bild: Yle/ Nora Engström t-sjukhuset

Av de 47 ledamöterna som Yle fick tag på anser 17 att Vasa borde tillhöra Åbo vårdområde. Men lika många vill antingen inte uttala sin åsikt eller har ännu inte tagit beslut i frågan.

Anna Bertills (SFP) anser att Åbo är det tryggaste alternativet.

Anna Bertills Bild: YLE/Nanette Forsström radar
Maria Tolppanen (Sannf) kandiderar i Vasa valkrets.
Maria Tolppanen Maria Tolppanen (Sannf) kandiderar i Vasa valkrets. tolppanen

- Jag motiverar mitt svar regionalpolitiskt och språkmässigt. Åbokopplingen tryggar sjukhusets status i framtiden. För om Vasa ska ha ett fullservicesjukhus med sina specialiteter är Åbo det mest trovärdiga och tryggaste alternativet för oss.

Maria Tolppanen (Sannf) anser då igen att Tammerfors känns mera naturligt.

- Det tar allt för lång tid att åka till Åbo. Att höra till Tammerfors är mycket smidigare, säger Tolppanen som inte anser att språkfrågan borde spela in i beslutet om vilket vårdområde Vasa ska höra till.

- Det är ju så att alla läkare som är utbildade i Finland blir det på två språk. Både finska och svenska, Det här gäller också den övriga vårdpersonalen. I Tammerfors ska alla svenskspråkiga få vård på sitt eget modersmål, säger Tolppanen.

May-Gret Axell (KD) svarade så här i vår enkät:

- Kustområdet är betjänt av att enhetligt föras över i ett område. Språkligt torde betjäningen fungera smidigare.

SFP är positiva till Åbo

Tio av de sjutton ledamöter som anser att Åbo vårdområde är att föredra, tillhör SFP.

Lars-Erik Wägar motiverade sitt svar så här:

- Jag anser att Vasa borde finnas på samma "front" som alla omkringliggande kommuner frånsett Laihela som inte har tagit ståndpunkt. Alltså borde Åbo vara det naturliga alternativet vilket också Österbottens förbund och sjukvårdsdistriktet har ansett.

Thomas Öhman resonerar som följer i sitt svar:

- Jag har i offentligheten redan tagit en klar ställning för Åboinriktningen. Det finns ingen annan möjlighet om vi vill bevara ett sjukhus med dygnetruntverksamhet i Vasaregionen.

Många har ännu ingen åsikt

Av de 47 ledamöter som svarade på enkäten har 17 ännu inte någon klar åsikt i frågan. Anneli Lehto (VF) svarar att hon har flera frågor än svar angående vårdreformen och kan därför inte ha någon åsikt.

Det anser också Riitta Pääjärvi-Myllyaho (C).

- Vårderformen har utvecklats mycket sedan beslutet om att Vasa borde tillhöra Åbo vådrområde, Jag kan därför inte i det här skedet inte ge något slutgiltigt svar.

Av de 67 tillfrågade ledamöterna är det 17 stycken som antingen inte vill uttala sig om sin åsikt eller ännu inte tagit ett beslut i frågan.

På måndag kommer frågan upp för avgörande i fullmäktige.

Åbo universitetscentralsjukhus: 17 (SDP 3, Gröna 2, Saml 1, SFP 10, KD 1)

Tammerfors universitetscentralsjukhus: 9 (C 3, Sannf 2, VF 1, Ryhmä Helin 1, Saml 1, KD 1)

Nytt vårddistrikt som motsvarar gamla Vasa län: 4 (SDP 1, Sannf 1, VF 2)

Berättar inte/Har inte fattat beslut: 17 (SDP 7, Gröna 1, VF 1, Sannf 2, Saml 3, SFP 1, Saml 1, C 1)

Gick inte att få tag på: 20 (SDP 3, Sannf 3, Saml 9, SFP 4, KD 1)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten