Hoppa till huvudinnehåll

Picknick i parken kan kräva tillstånd

Sommaren 2011 ordnades en stor picknick i Kuppisparken. Det fanns inga egentliga arrangörer, utan via Facebook spreds en allmän inbjudan. Cirka 3000 personer deltog i evenemanget, som ledde till nedskräpning och slagsmål. Två personer åtalades senare, och den person som hade lagt ut Facebook-inbjudningen dömdes i domstol att betala ersättningar.

Riina Lundman och Kenneth Ramström diskuterar vilka tillstånd som behövs för storevenemang i parker
Riina Lundman och Kenneth Ramström i Kuppisparken Riina Lundman och Kenneth Ramström diskuterar vilka tillstånd som behövs för storevenemang i parker Bild: Yle/Jussi Kallioinen riina lundman


Det behövs nämligen tillstånd för det mesta som arrangeras där många deltagare är med. Överkommissarie Kenneth Ramström vid Polisen i Egentliga Finland säger att det är fritt fram att sätta sig på sin picknickfilt i en park och ta ett glas champagne, om det är som en familjepicknick.

Det här kan krävas för en tillställning

 • samtycke av ägaren att man får använda platsen
 • avspärrningar
 • utredning över samlingslokalen
 • godkännande av tillfälliga konstruktioner
 • ordningsvakter
 • tillfälliga ordningsmän
 • lokal för förvaring av gripna personer
 • livvakter
 • värdetransporter av bevakningsbolag
 • Teosto-rapportering av musik
 • bullerutredning
 • serveringstillstånd
 • hygienpass
 • säkerhetsplan
 • räddningsplan
 • arrangemangen för akutvård
 • trafikdirigeringsplan
 • avfallshanteringsplan
 • utredning av hur städningen görs
 • ansvarsförsäkring

– Men när vi sedan har några hundra som är berusade och överskrider det som anses vara tillåtet, då måste polisen ingripa.

Om många personer samlas ska det göras en anmälan till polisen om det. Men det finns ingen utskriven regel för hur många människor som ska samlas innan en anmälan behövs. Polisen granskar anmälningarna och kräver utgående från dem att arrangören uppfyller vissa krav. Ju större evenemanget är, desto mer måste arrangörerna fundera på hur man ska upprätthålla ordningen, personernas säkerhet, nedskräpningen av miljön, ljudolägenheter och så vidare.

– Om man ställer till med en tillställning av den volymen, då är man enligt lag tvungen att sköta om de här frågorna, säger Ramström.

Parker och andra offentliga platser är öppna för alla, men enligt forskaren Riina Lundman, kan det bli konflikter då olika intressen krockar med varandra. Lundman forskar i stadsgeografi vid Åbo universitet, och hon har särskilt tittat på olika kulturella sammankomster.

– Ibland kan där finnas anarkistiska tankegångar, säger Lundman, som att man inte behöver några tillstånd alls, eftersom staden ju tillhör alla. Då är det offentliga rummet inte längre lika öppet för alla som skulle vilja utnyttja det.

Överkommissarie Ramström säger att professionella festarrangörer precis vet vad som krävs, medan privatpersoner blir överraskade av vilka alla saker man måste ta i beaktande. Vanligtvis tänker man alldeles för sent på alla tillstånd som behövs.

Programmet Närbild på Yle Fem handlar på måndag (13.10) om hur svårt det kan vara att ordna större evenemang. Programmet börjar klockan 20.