Hoppa till huvudinnehåll

Så fick utomjordingarna ett språk

Att klingon skulle växa till ett så stort fenomen hade Marc Okrand aldrig väntat sig. Ambitionen var att konstruera ett riktigt, fungerande språk för science fictionfilmerna Star Trek på 80-talet. Det lyckades över förväntan.

- Jag skrev en bok om språket och tänkte den skulle bli en kul grej att ha på soffbordet. Men jag insåg snart att allt flera studerade och analyserade språket och började fundera ut nya sätt att konstruera meningar och nya termer, säger Marc Okrand under ett Finlandsbesök.

Svenska Klingon
Talar du klingonska? tlhIngan Hol Dajatlh’a’
Jag förstår inte jIyajbe’
Det finns klingoner här naDev tlhInganpu’ tu’lu’
Ge dig eller dö! bIjeghbe’chugh vaj bIHegh
Gå härifrån! Stick! naDevvo’ yIghoS

Fick sitt eget liv

Klingonerna är ett krigiskt folk från planeten Kronos. Och deras sätt är lika kantigt som språket. Artighetsfraser och formaliteter är onödiga, så till en början fick de klara sig med ett vokabulär om 2 000 ord. I dag finns entusiaster i framför allt Europa och USA, vilka också skapar nya verk på språket. Okrand berättar att både nyskriven popmusik och en nyskriven opera gjorts på klingon.

Språk har alltid fascinerat Okrand som under sin akademiska karriär studerat utdöda språk bland Nordamerikas ursprungsbefolkning. På Disneys och Paramount Pictures beställning har han själv konstruerat både klingon och språket atlantiska som talas i den animerade filmen om den lilla sjöjungfrun.

Klingonerna är inte ensamma om att tala konstruerade språk på vita duken. J.R.R. Tolkien har också utvecklat språk för sina Sagan om ringen-böcker. Även i filmen Avatar talas utomjordiska, som utvecklats för filmens skull.

- I och med hela science fictionboomen har fenomenet växt, så nu finns det en mängd nya språk. Men orsaken till att klingon blev så välkänt var att det var ett av de första som fick så stor synlighet genom att Star Trek var så omåttligt populärt.

Skulle ett konstruerat språk fungera som globalt språk?

Det har gjorts försök, antingen då dagens språk ansetts föranleda missförstånd eller tolkningsutrymme som gör språkanvändningen oändamålsenlig. Språk handlar ju om att kommunicera och förstå varandra. Alternativt har man ansett att dagens utbredda världsspråk ger en fördel för dem som talar dem som modersmål, säger Okrand.

Men alternativet att konstruera nya språk har sällan varit framgångsrika. Det bästa exemplet – fick sin start redan under sent 1800-tal, då esperanto utvecklades som ett globalt alternativ till dagens språk. Esperanto har fortfarande hängiva anhängare. Även i Finland.

- Det fanns egentliga inga språkliga motsättningar mot esperanto. Och i Nationernas Förbund kunde man ha lyckats införa esperanto, men speciellt fransmännen var starkt emot det, då franskan hade så stark ställning. Även diktaturer har motsatt sig införandet av esperanto, då visionen var en globalisering och ett fredsprojekt, säger Jukka Pietiläinen, som är tidigare ordförande i Finlands esperantoförbund.

Esperanto som modersmål

Idag har esperanton en ganska undanskymd roll med uppskattningsvis dryge en miljon talare. Pietiläinen tror talarna är långt färre, men anser språket står på en stabil grund.

- Det finns barn som har esperanto som modersmål och det finns även intresse bland unga att lära sig språket., säger Pietiläinen.
Det finländska esperantoförbundet ordnar språkkurser och producerar även litteratur och översättningar, som ett nu pågående projekt med Fänrik Ståhls sägner i översättning.

Pietiläinen är själv språkivrare och talar tio språk. Intresset för minoritetsspråk har fått honom att lära sig flera marginella språk, av vilka esperanto ligger närmast hjärtat.

- Det glömmer jag aldrig, fast andra språk kan bli rostiga om man inte använder dem på ett tag.

Och trots att många av dagens kring 7 000 levande språk beräknas dö ut årligen, tror Pietiläinen att esperanto kommer att överleva. Hur det är med klingon är en annan fråga.

- Eftersom jag hittat på språket har mycket av den språkliga utvecklingen gått via mig och jag kontinuerligt fått konstruera nya lösningar och uttryck. Men nu finns det en oro för vad som händer när jag inte längre står till hands, säger den idag pensionerade Marc Okrand.

Engelskan dominerar världen

Både Okrand och Pietiläinen är överens om att behovet av ett neutralt nykonstruerat språk har minskat. Engelskan har genom internetrevolutionen tagit över allt mera mark, men Pietiläinen vidhåller att det alltjämnt är viktigt att lära sig andra språk än sitt modersmål.

Okrand å sin sida har få att kommunicera på, då hans språkkunskaper närmast rör utdöda indianspråk, vid sidan av klingon, som han enligt egen utsago inte behärskar speciellt väl.

- Som engelskspråkig känner jag mig lite skyldig till att engelskan dominerar allt mer, men utvecklingen är jag inte skyldig till. Förutom att jag kanske inte förespråkat klingon tillräckligt som ett alternativ, säger Okrand och skrattar.

Läs också