Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeåpolitiker: Kartlägg fisken i Pickalaviken

Skräpfisk för biobränsle
Vid reduktionsfiske fångas bland annat braxen. Skräpfisk för biobränsle Bild: YLE/Sofia Söderlund skräpfisk

Gösstammen och hur den påverkas av reduktionsfisket i Pickalaviken fortsätter att väcka diskussion i Sjundeå. Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden tycker nu att fiskbestånden i viken borde analyseras noggrant.

Det finns varierande uppgifter om reduktionsfiskets inverkan på gösstammen. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet anser att yrkesmässigt reduktionsfiske kan tillåtas medan bland andra föreningen Västra Nylands vatten och miljö hävdar att gösfångsterna i Pickalaviken bara på några år har minskat med nästan 90 procent.

Politiker: Kommunen ska skydda gösstammen

Nio Sjundeåpolitiker från olika partier vill i en motion att kommunen påverkar dels beviljandet av fisketillstånden och dels övervakningen av området så att fiskstammen räcker till i Pickalaviken och vattenområdena runt omkring.

Kommunen: Vad kan vi göra?

Kommunen konstaterar att den gör sitt bästa men i praktiken kan Sjundeå kommun inte göra så mycket då ägarna till vattenområdet i Kyrkslätt-Porkala enligt lagen får bestämma om fisket på sitt område. Området har nyss fått en egen fiskeövervakare.

Det kommunen hittills har gjort är att vägra tillstånd (2.5.2011) för reduktionsfiske på kommunens vattenområde i Pickalaviken.

Miljöinspektören i Sjundeå har också föreslagit (12.2.2014) att Sjundeå ås vattendrag borde ses som ett vattendrag med lax och sik så att skyddet av de hotade laxfiskarna kan främjas. Nämnden valde att understöda riktade vårdåtgärder med villkoret att de bör kunna övervakas. Nämnden ansåg också att småskaligt rekreationsfiske ska tillåtas.

Miljö- och byggnadsnämnden motsatte i april 2014 nya tillstånd att fiska med ryssja i Pickalaviken eftersom det inte finns tillräckliga belägg för den nytta fisket ger.

Dessutom har miljöinspektören underhandlat om fiskekartläggningar med den statliga fiskerimyndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen och Kyrkslätt-Porkala fiskeområde. NTM-centralen är positiv till kartläggningarna och kan också stöda dem med några tusen euro. De totala kostnaderna av en kartläggning med hjälp av provnätfiske uppgår till 10.000 till 15.000 euro. Vill man ha noggrannare information om gösen eller om man vill stöda bevarandet av stammen, ska man göra upp ett vårdprogram. Det beräknas kosta tiotusentals euro.

Sjundeå miljötillsyn har för närvarande inga pengar för sådana här undersökningar.

Kartläggning rekommenderas

Miljö- och byggnadsnämnden ber nu fullmäktige rekommendera för Kyrkslätt-Porkala fiskeområde att de genomför en undersökning av fiskbestånden inom sitt område.

Nämnden vill också att fullmäktige informerar fiskeområdet om möjligheten att söka anslag för undersökningen från NTM-centralen.