Hoppa till huvudinnehåll

Toppbetyg väger lätt

Kreditvärdighetsinstitutet Standard & Poor´s sänkte på fredag kväll Finlands kreditvärdighet till AA+ - men klassificeringen har marginell betydelse.

Långivarna har fortfarande kvar sin tilltro till Finlands förmåga att betala tillbaka sina skulder. Det vittnar A-bokstäverna om. Men samtidigt går det dåligt för den finländska ekonomin. Att de två faktorerna inte stämmer överens, har en förklaring.

- Du kan vara förmögen och ändå ha svårt att klara skulderna. Å andra sidan kan du vara mindre förmögen utan betalningsproblem, bara du inte skuldsätter dig för mycket, säger ekonomen Roger Wessman.

Tre oberoende institut

Kreditvärdighetsinstitutet Moody´s valde att inte utvärdera Finlands läge i höst, utan avvaktar hur Ukrainakrisen och relationerna till Ryssland på sikt påverkar Finlands ekonomi. Det första institutet som gav sitt utlåtande var Fitch, som tillsvidare behåller Finlands AAA. Men analytiker bedömer att utvärderingen kan sänkas på sikt, om de ekonomiska utsikterna inte förbättras snart.

- Klassas betyget ner från ett trippel A till AA+ har det en verkligt liten betydelse för de räntor staten betalar. Det handlar om mindre än en tiondels procent, säger Wessman.

Räntan marginell

För tillfället betalar Finland kring 1,8 miljarder euro för att sköta sina lån. En nedklassning beräknas betyda några tiotal miljoner euro.

De ekonomiska utsikterna verkar generellt dystra. Stigande arbetslöshet, minskad export och stagnerade investeringar är alla illavarslande för utvecklingen.
Samtidigt ökar Finlands skuldsättning oroväckande enligt många ekonomister och politiker. Men räntenivån är historiskt låg. För Finlands del, delvis tack vare det goda kreditbetyget.

- Det finns inga hinder för att ta mera skulder om man så vill, för vi håller inte på att falla in i någon skuldspiral, säger Wessman.

Han får stöd av Johannes Kananen, som är universitetslektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
- Kreditbetyget har blivit ett politiskt slagträ; att vi kan inte ta mera lån för ekonomisk stimulans utan att riskera att vi tappar vår kreditranking, säger Kanenen.

AAA prestigefråga

Han understöder att staten kan ta mera lån och att mantrat om AAA har blivit en politisk prestigefråga.

- Samhällsekonomi är svåra saker. Risken är att man rör ihop privat skuldsättning och statens lån. En privatperson har en begränsad livslängd och har en bestämd tid att återbetala lånen. Så är det inte för stater, som i princip är eviga. Om man utgår från att statens ekonomi växer, kan skulderna på sikt ätas upp av tillväxten, säger Kananen.

Roger Wessman bedömer att trots skulderna och en eventuell höjning av räntekostnaderna är läget inte så illa.

- Vi ligger ändå långt ifrån läget i problemländerna med verkligt dålig kreditvärdighet, som får dras med betydligt högre räntekostnader.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes