Hoppa till huvudinnehåll

Tufft anpassningsprogram väntar i Jakobstad

Rådhuset sett från linden på Rådhusgatan
Rådhuset sett från linden på Rådhusgatan Bild: Johanna Överfors/YLE mommos pruppo

De ekonomiska problemen i Jakobstad är på inga sätt unika men staden har en hög skuldbörda och för att komma till rätta med problemen måste magen rättas efter en alltmer krympande eller i bästa fall stagnerande matsäck.

Inga stora inkomstökningar är att vänta i Jakobstad de närmaste åren och i kombination med regeringens åtstramningsåtgärder är ett anpassningsprogram för ekonomin av nöden.

Anpassningsprogrammet skall behandlas av ekonomi-utveckling och koncernutskottet inom stadsstyrelsen de närmaste veckorna men stadsdirektör Mikael Jakobsson vill inte i det här skedet gå in på några detaljer om vad som väntar.

- Vi kommer att sektorvis se över fögderiet och räknar på olika alternativ och hur de fördelas på enheterna, säger Mikael Jakobsson.

Storleksordningen på de åtgärder som krävs för de närmaste fem åren är i varje fall klar.

- Man kan säga det som så att vår tillväxt kombinerad med olika anpassningsåtgärder leder till en målnivå som på fem års sikt är tio miljoner lägre på årsnivå än vad den skulle ha varit utan det här anpassningsprogrammet., säger Mikael Jakobsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten