Hoppa till huvudinnehåll

Unga i Jakobstad fick pröva på folkmusik

Elever i Kyrkostrands-Jungmans skola sjunger
Elever i Kyrkostrands-Jungmans skola sjunger Elever i Kyrkostrands-Jungmans skola sjunger Bild: Yle/Roger Källman kyrkostrands-jungmans skola

Sång och instrument klingade på fredagen glatt i Kyrkostrands-Jungmans skola. Under Temaveckan "Pröva på folkmusik" har daghemsbarn, skolelever och studerande fått bekanta sig med traditionella sånger.

Desiree Saarela-Portin är en av lärarna som i tur och ordning har besökt skolorna och lett workshops. Dagens skola var den femte.

- Vi har mellan tre och fyra grupper varje dag, så vi har fått träffa många härliga elever, säger hon och tillägger att eleverna är ivriga och lyhörda.

Marianne Maans.
Marianne Maans Marianne Maans. Bild: Yle/Roger Källman marianne maans
Sången varvas med rörelse, rytm och lek så det är stimulerande för många sinnen. Huvudsaken är att alla får pröva på och ha roligt.

Folkmusiken till heders

Marianne Maans är folkmusiker och folkmusikpedagog. Hon är "spindeln i nätet" för projektet och får nu njuta av att se och höra hur barnen har roligt. Det är just att ha roligt som är huvudsaken, säger hon.

- Jag tycker det är fint att alla får pröva på att sjunga, spela och dansa. Redan under en lektion kan man lära sig väldigt mycket, säger Maans. (Vilket skulle bevisas: i inslaget från skolan framför barnen två sånger som de lärt sig på bara några minuter!)

Niklas Nyqvist
Niklas Nyqvist Niklas Nyqvist Bild: Yle/Roger Källman niklas nyqvist
De flesta av barnen i den workshop som deltog i Österbottnisk förmiddag tyckte att musik är roligt. Flera spelar, eller har spelat ett instrument.

Återväxten diskuteras på seminarium

Den 24 oktober ordnas än en gång ett folkmusikseminarium i Vasa. Temat är "Folkmusik för barn och unga - framtidens traditionsbärare" och det som då tas upp är frågan hur det finlandssvenska musikaliska kulturarvet ska leva vidare.

- Det är faktiskt femte året som den här träffen ordnas, berättar Niklas Nyqvist på Finlands svenska folkmusikinstitut.

I år tas än en gång återväxten inom folkmusiken upp. En del av det här är skolans roll.

Det första seminariets tema var folkmusikundervisning och en sak som efterlystes då var ett läromedel för skolorna. Sådana finns nu: böckerna "Folkmusik på dagis" och "Folkmusik i skolan", som har delats ut till alla svenskspråkiga skolor, förskolor och daghem i landet (PDF-versionen och ljudexempel finns på Folkmusiknätverket Lirarnas webbplats!)

Se också:
Folkmusiknätverket Lirarna
Finlands svenska folkmusikinstitut
Folkmusikfestivalen Vasa Folk

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten