Hoppa till huvudinnehåll

HS: Unga i Helsingfors och Vasa våldsammast

Bild: Mika Kanerva/ Yle våld

Ungdomar i Helsingfors begår mest våldsbrott i Finland men unga i Vasa kommer inte långt efter, rapporterar Helsingin Sanomat på basis av Statsitikcentralen siffror.

I utredningen över hur många fall av misshandel med minderårig gärningsman som rapporterats i de 20 största städerna i Finland får Helsingfors siffran 5,4 per tusen invånare. Vasa är andra på listan med 5,1. Åbo är tredje sämst på listan med 4,7

Lugnast var ungdomarna i Salo under den undersökta perioden 2006-2013; 1,6 fall av misshandel per tusen invånare kom till polisens kännedom. Samtidigt hör 20 procent av Salos befolkning till ifrågavarande åldersgrupp medan endast 16 procent av huvudstadsborna gör det.

Esbo klarar sig näst bäst på listan med siffran 2,1, vilket förklaras med avsaknaden av ett klart geografiskt centrum och spridd bosättning.

Det märks var unga tillbringar sin fritid

Oroligheterna i Helsingfors förklaras med att det finns mycket sysslolösa unga i regionen och att många ungdomar från övriga håll i södra Finland tar sig till Helsingfors för att festa.

För Vasa gäller delvis samma sak; staden är en samlingsplats för unga från mindre orter i närområdena och en del av misshandelsfallen begås av ungdomar från andra orter.

Medeltalet för hela landet är 3,1 misshandelsfall per tusen invånare.

Det totala antalet fall av lindrig misshandel, misshandel eller grov misshandel har inte ökat under de senaste åren, uppger polisen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes