Hoppa till huvudinnehåll

Bildningstjänster i Esbo har betalat hyra för datorer - i onödan

Barn vid datorskärm.
Slarv med datorregistret har gjort att skolsektorn i Esbo har betalat leasing för datorer i onödan. Barn vid datorskärm. Bild: YLE/Stella Brunberg vårberga skola

Det finns en rad märkligheter när det gäller datorkostnaderna vid de svenska skolorna i Esbo. En anonym tjänsteman vid Esbo stad vittnar nu för Yle Huvudstadsregionen om långvariga oklarheter i datorregistret och oförklarliga kostnadsökningar. Enligt uppgifter ska svenska bildningstjänsterna ha betalat leasingavgift för datorer i onödan.

- För varje dator betalar vi omkring 130 euro per månad i olika avgifter. Betalningen går via stadens affärsverk Informationstekniktjänster. Datorerna ska bytas ut efter tre år och därefter ska de inte kosta staden något längre. Men eftersom registret inte uppdateras tillkommer kostnader ändå. Antalet datorer i vårt register varierar stort, ibland ser det ut som om där finns omkring 400 och ibland 1 900, säger tjänstemannen vid Esbo stad, som i över tio år har haft insyn i systemet. Han vill vara anonym.

Esbo har minst datorer, men de kostar mest

  • En jämförelse mellan kostnaderna för IT i Esbo, Kyrkslätt, Grankulla och Vichtis visar att kostnaderna per invånare är klart högst i Esbo. Den handlar om nästan 200 euro per invånare, medan den i Kyrkslätt som ligger på andra plats är 100 euro per invånare. Jämförelsen gjordes i samband med utredningen om en sammanslagning mellan de här kommunerna.
  • I en annan jämförelse mellan IT-kostnaderna för landets sex stora städer ligger Esbo på andra plats efter Helsingfors. Enligt den jämförelsen är IT-kostnaden i Esbo 51,4 miljoner euro och antalet arbetstagare inom IT-sektorn är 75 personer. I Åbo och Uleåborg är antalet arbetstagare klart högre än i Esbo, men kostnaderna är ändå högre. I motsats till Esbo köper de här städerna en mindre andel av sin IT från privata företag.
  • En stor del av IT-kostnaderna går till utbildningssektorn, men en jämförelse mellan antalet datorer per elev visar att Esboskolorna har minst antal datorer.
  • I Esbo är antalet 5,1 elever per dator, medan antalet i Helsingfors är 2,3 elever per dator och i Vanda 1,2 elev per dator.

Yle Huvudstadsregionen rapporterade i slutet av augusti om märkliga datorkostnader i de svenska skolorna i Esbo. I en budgetrapport för nämnden Svenska rum framkom då att kostnaderna för datorer kan överskridas med 1,2 miljoner euro i år och varken direktören för svenska bildningstjänster Barbro Högström eller nämndordförande Kurt Torsell (SFP) kunde förklara varför.

Pirjo Mutanen som är ekonomi- och förvaltningschef vid bildningssektorn i Esbo erkänner att bildningssektorn har betalat onödiga kostnader för datorer.

- Vi har utrett frågan och det finns exempel på att vi har betalat för datorer som vi egentligen äger, men vi ska ersättas för det här, säger Mutanen.

Hur stor ersättning är det fråga om?

- Det är oklart, men jag tror att den i det här skedet ligger på under 100 000 euro, säger Mutanen.

Kostar flera hundratusen - borde kunna göras för tiotusen

När det gäller vissa budgetmoment inom datortekniken för de svenska skolorna i Esbo har kostnaderna skenat i väg i jämförelse mellan 2013 och 2014. Ett exempel på det här är kostnaderna för printerkön som enligt en räkning som den anonyma tjänstemannen har tagit fram stigit från omkring 196 000 euro för januari-april i fjol till 385 000 euro för januari-april i år. Det här har svenska bildningstjänster alltså betalat till stadens affärsverk.

- Jag har jobbat länge inom staden och måste reagera när sådana där kostnadsökningar kommer fram. Printerkön kunde göras väldigt mycket billigare. Vid de svenska skolorna i Esbo finns omkring 1 500 datorer och skrivarkostnaden per dator per månad borde inte vara mer än några euro och därmed borde totalkostnaden bli under 10 000 euro på fyra månader. Stadens affärsverk verkar salta räkningen rejält, säger tjänstemannen.

Printerkön handlar om att sammanföra datorer och skrivare i systemet och sedan upprätthålla det.

Förklaringen till kostnadsökningen har varit att den hänger samman med antalet datorer, det vill säga de felaktiga antalet som finns i registret.

Ari Savander, som är ansvarig för datortekniken inom bildningssektorn vid Esbo stad, säger att registret inte har stämt överens med verkligheten men att orsaken bakom kostnaderna för printerkön är en annan.

- I summan för i år finns också andra kostnader för datorerna medräknade och därför är summan mycket högre. Allmänt taget har inte heller några kostnadsökningar skett. Det handlar bara om onödig intern debitering som nu har utretts. Den onödiga summan som har betalats är under 100 000 euro, säger Savander.

Men enligt budgetrapporten för Svenska rum står att en överskridning på 1,2 miljoner euro är att vänta när det gäller IT-kostnader. I så fall låter 100 000 euro ganska lite.

- Det var det ursprungliga problemet när utredningen började. Men utredningen visade att behovet av ersättningar är under 100 000 euro, säger Savander.

Staden har köpt mer IT-tjänster från privata företag än väntat

Kostnaderna för det bristfälliga datorregistret går alltså mellan svenska bildningstjänsterna och stadens eget affärsverk. Affärsverket köper sedan i sin tur olika datortjänster från privata företag.

Nästan varje höst ska staden spara vid skolorna och det skärs ner på elevernas pennor och suddgummin, men samtidigt öser staden miljoner på IT-tjänster.

Till exempel köper staden Microsofts licenser från Fujitsu, som är licens-återförsäljare i Finland medan CGI har hand om printerkön. Fujitsu har tidigare haft hand om det mesta när det gäller datorerna i Esbo, men CGI vann en anbudstävling om ansvaret för datorernas slutanvändartjänster i januari i år. Avtalet är värt 10,4 miljoner euro och gäller för fyra år.

Jukka Pitkänen, som är chef för affärsverket Informationstekniktjänster säger att verket inte betalat onödiga summor till utomstående företag på grund av bristerna i datorregistret. Budgeten när det gäller affärsverkets köp av tjänster från privata företag i år ser nämligen ut att överskridas med flera miljoner enligt stadens budgetrapport.

- De olika enheterna inom Esbo stad har helt enkelt köpt flera tjänster genom oss och därför har summan ökat över det budgeterade, säger Pitkänen.

"Staden sparar på pennor och sudddgummin, medan IT får kosta"

Pitkänen vill överhuvudtaget inte kommentera oklarheterna i datorregistret trots att det är hans affärsverk som upprätthåller registret.

Fujitsu har sedan 2003 samarbetat med Esbo stad när det gäller IT. Bild: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN superdator

- Vi ansvarar bara för upprätthållandet av registret. Innehållet i registret ansvarar de olika enheterna i staden för och i sista hand är det företaget CGI som ansvarar för att datorer som inte längre leasas av staden tas bort från registret. Men vi skapar nu ett nytt register och under våren har en inventering gjorts där alla konstigheter borde ha åtgärdats.

Yle Huvudstadsregionen lyckas inte nå chefen vid CGI för en kommentar. Inte heller Fujitsu som har haft hand om det mesta när det gäller stadens datorer går att nå.

Pitkänen säger att affärsverket inte försöker roffa åt sig några extra summor i samband med den interna debiteringen.

- Vi gör ingen vinst och staden följer med våra utgifter och inkomster, säger Pitkänen.

Affärsverket lägger ändå sju procent på sina räkningar, där största delen går till verkets allmänna kostnader.

Tjänstemannen vid staden förstår ändå inte hur stadens IT-kostnader kan vara så höga.

- Vore jag själv rektor i en skola skulle jag vägra ta emot de IT-tjänster som staden erbjuder och försöka sköta det på ett billigare sätt. Nästan varje höst ska staden spara vid skolorna och det skärs ner på elevernas pennor och suddgummin, men samtidigt öser staden miljoner på IT-tjänster, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen