Hoppa till huvudinnehåll

Närpes fruktar för sin hälsovård

Sjukhussäng
Arkivbild. Sjukhussäng Bild: Tiina Karjalainen sjukhus rum

Fullmäktige i Närpes var enade i sin kritk mot vårdreformen. På måndagen diskuterade fullmäktige utkastet till lagförslaget om social- och hälsovården. Vi är väldigt kritiska, säger fullmäktiges ordförande Mikaela Björklund (SFP).

- Det enda vi håller med om i utkastet till regeringes förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården är att vi givetvis vill kunna erbjuda en jämlik sevice på god nivå nära invånarna och så vidare. Men de åtgärder som sedan föreslås i lagförslaget, anser vi, att går stick i stäv med de mål man vill uppnå.

Björklund är rädd för att kommunens effektivt ordnade äldreomsorg och hälsovård är ett minne blott om vårdreformen blir ett faktum.

- Man tar bort hela ansvaret och inflytandet för vård och omsorgssektorn från den kommunala nivån och flyttar den till fem jättelika vård- och omsorgsområden. Det är inte rätt väg att gå. Om det här lagförslaget går igenom förlorar vi inte bara på det rent ekonomiskt. Vi kommer inte heller att ha något inflytande angående vilken vård som ska ordnas, fortsätter Björklund.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten