Hoppa till huvudinnehåll

UM avvaktar med att kontakta Ryssland om Aranda

Ryskt militärfartyg nära Aranda öster om Gotland 2.9.2014
Det här ryska krigsfartyget körde hotfullt nära Aranda. Ryskt militärfartyg nära Aranda öster om Gotland 2.9.2014 Bild: VG-Shipping rysk marin

Utrikesministeriet har inte ännu bestämt om man kommer att kräva att Ryssland ger en förklaring till Arandafallet. UM vill först få mera uppgifter om ryska flottans agerande mot forskningsfartyget.

Utrikesministeriet efterlyser mera uppgifter om ryska flottans agerande mot forskningsfartyget Aranda innan man tar kontakt med ryska myndigheter för att få en förklaring.

UM:s chef för säkerhetspolitik och krishantering Mikko Kinnunen håller med om att det är frågan om en märklig och avvikande incident. Han påpekar ändå att den rapport som Finlands miljöcentral gett inte räcker för att avgöra hur allvarliga incidenterna var.

- Det viktiga är nu att diskutera med experter på sjöfart, som Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Om det visar sig att det har inträffat något allvarligt så tar vi kontakt med Ryssland, säger Mikko Kinnunen.

Enligt Kinnunen framgår det i rapporten från augusti att det ryska krigsfartyget beordrade forskningsfartyget Aranda att byta kurs två gånger. Enligt honom verkar det här inte ha varit så dramatiskt. Det som skedde i september var däremot betydligt konstigare. Det var då ryska flottans krigsfartyg och helikopter närmade sig hotfullt.

Trafi har inlett sin utredning

Utredningen av Arandafallet ligger nu på Trafis och trafikministeriets bord eftersom Aranda är ett civilt fartyg som har rört sig på internationellt vatten. Enligt Trafis bedömning verkar det inte ha förekommit något egentligt regelbrott eller någon större farosituation.

- Vi har inte mera information än det som förekommit i medierna. Utgående från det så verkar ingen ha brutit mot några regler och Aranda verkar inte heller ha utsatts för en farlig situation, säger Tuomas Routa vid Trafi.

Trafi ska ändå fortsätta reda ut detaljerna i incidentera.

Läs också:
Ryska flottan hotfull mot Aranda

Läs också