Hoppa till huvudinnehåll

Efterlängtad magisterutbildning för sjukskötare till Helsingfors

Mjelans sjukhusområde i Helsingfors.
Helsingfors har det enda universitetssjukhuset i landet som inte vidareutbildar sjukvårdare. Mjelans sjukhusområde i Helsingfors. Bild: Yle/Peter Sjöholm mejlans sjukhus

Det ska bli lättare för sjukskötare att vidareutbilda sig i Helsingfors. I dag får många pendla till Vasa, Kuopio och Åbo för att ta en magisterexamen i vårdvetenskap. Ett samarbete med Vasa universitet ska göra det möjligt att studera hälsovårdsadministration i huvudstaden.

Helsingfors har det enda universitetssjukhuset i landet som inte vidareutbildar sjukvårdare. För att få jobb som överskötare krävs en högre högskoleexamen. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) går många sjukskötare i ledande position snart i pension, så behovet av sjukskötare med magisterexamen är stort.

Eftersom Helsingfors universitet inte har rätt att ordna utbildning i vårdvetenskap ska Vasa universitet ordna kurser i Helsingfors.

- Hos oss har många varit tvungna att resa till Kuopio eller Åbo när de vill gå vidare i sin karriär. Högskoleutbildningen har bara funnits på andra orter. Till exempel har vi på vårdsidan också folk som doktorerar, det måste de göra för universitet på annan ort. För ett universitetssjukhus är det lika viktigt att ha en egen utbildning på vårdsidan som på den medicinska sidan. Där har vi varit i en annan position än andra universitetssjukhus, säger administrativa överskötaren Kaarina Torppa på HNS.

Om två år ska Vasa universitet ordna en utbildning i hälsovårdsadministration på finska i Helsingfors om allt går enligt planerna. Just nu finns inga planer på att ordna en likadan svenskspråkig utbildning. På svenska har Åbo Akademi senast ordnat kurser i hälsovårdsadministration i Helsingfors under läsåret 2011-2012.

Helsingfors universitet nekades rätten att ordna utbildning

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy tycker det skulle vara viktigt att Helsingfors universitet har undervisning i vårdvetenskap. HNS samarbete med Vasa universitet täcker enligt Tehy inte hela behovet i regionen.

I 20 år har vi arbetat för att Helsingfors universitet skulle få ett magisterprogram i vårdvetenskap.

Helsingfors universitet har ansökt om rätten att ge examen i vårdvetenskap, men undervisningsministeriet har gett dem ett nej.

- I 20 år har vi arbetat för att Helsingfors universitet ska få ett magisterprogram i vårdvetenskap. Det har funnits ett sådant som lades ner under 90-talets strukturomvandlingar. Nu är HNS det enda av distrikten med universitetssjukvård som inte har en utbildning i vårdvetenskap i sin egen region, säger Kaarina Torppa på HNS.

Sjukvårdsdistriktet ska i början finansiera Vasa universitets undervisning i Helsingfors. Utbildningen väntas kosta omkring 130 000 euro per år.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen