Hoppa till huvudinnehåll

Mörskom vill höra till Tavastland

Åsa A Westerlund undersöker en fot.
Åsa A Westerlund undersöker en fot. Bild: Yle/Minna Almark karis hälsostation

Mörskom kommun vill höra till Tavastlands social- och hälsovårdsområde. Det säger Mörskomfullmäktige i sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen. Fullmäktige röstade i frågan och valde Tammerfors med rösterna 10 - 6, fem fullmäktigemedlemmar var frånvarande.

Det här innebär att de svenskspråkiga Mörskomborna inte får vård på sitt modersmål, säger Sten Lindgren (SFP). Eftersom det är fråga om ett utlåtande kan man inte besvära sig i frågan men Lindgren tänker inte ge sig, han fortsätter att kämpa för att Mörskom ska höra till Helsingfors social- och hälsovårdsområde.

Lindgren hänvisar till grundlagsbestämmelserna som säger att om en tvåspråkig kommun ska ansluta sig till en större enhet, ska kommunen välja den enhet som kan ge samma service för både svensk- och finskspråkiga kommunbor.

Mörskomborna får nu sin social och hälsovård i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Men de svenskspråkiga Mörskomborna har rätt att få sin sjukvård i Borgå sjukhus och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Den möjligheten ger inte förslaget till social- och hälsovårdsreform.

Kommunerna ska senast den 14 oktober kl 16.15 ge sitt utlåtande om förslaget till social- och hälsovårdslag.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland