Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå funderar på ekostödpersoner i kommunen

Kommunhuset i Sjundeå.
Kommunhuset i Sjundeå. Bild: YLE / Robin Lindberg kommunhuset i sjundeå

En ekostödperson i varje fastighet som är över 500 kvadratmeter stor kunde på sikt ge besparingar för Sjundeå kommun. Tekniska nämnden vill att Sjundeå utreder möjligheten än en gång.

I april år 2013 lämnade ledamoten Harri Haanpää från gruppen Vihreä Vastuu in en motion till kommunen om att ta i bruk ett system med ekostödpersoner i kommunen.

Motionen hade undertecknats av 19 fullmäktigeledamöter.

Stödperson i varje verksamhetslokal

Tanken är att det i kommunen finns en person som koordinerar ekostödpersonerna som i sin tur finns i varje verksamhetslokal.

Ekostödpersonen främjar miljöarbetet där hen jobbar och försöker uppmuntra alla medlemmar i arbetsgemenskapen att agera miljövänligt.

Varje ekoperson får en kort utbildning och då systemet har kommit igång krävs det ungefär en arbetsdag per månad till arbetet som ekostöd.

Kunde spara pengar?

Det är meningen att kommunen genom sin ekostödperson sparar pengar och minskar på miljöbelastningen tackvare de åtgärder stödpersonen inför i sitt team.

Tekniska chefen Jorma Skyttä hade föreslagit inför tekniska nämndens möte att kommunen trots möjliga besparingar inte har råd att gå in för systemet med stödperson just nu.

Tekniska nämnden ansåg ändå att det är värt att utforska frågan mera och ärendet remitterades till tjänstemännen för vidare utredningar.

Läs också