Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Rum har inte fått utredning om datorkostnader

Kurt Torsell
Kurt Torsell (SFP) som är ordförande för nämnden Svenska Rum vill nu ha en förklaring till datorstrulet i Esbo. Kurt Torsell Bild: Berlslav Jurisic/YLE kurt torsell

Nämnden Svenska rum i Esbo har fortfarande inte fått någon utredning om de oklara datorkostnaderna i de svenska skolorna, fastän staden för Yle Huvudstadsregionen uppgett att utredningen är färdig. Nämndordförande Kurt Torsell (SFP) kontaktade enhetens direktör Barbro Högström i går måndag.

- Utredningen har gjorts och den visade på dubbeldebiteringar när det gäller interna kostnader. Men ingen kostnadsökning har skett, det har bara handlat om interna räkningar, försäkrade Ari Savander, datorteknikansvarig vid bildningstjänsterna i Esbo.

Men vid nämnden Svenska Rum som i sista hand ska övervaka att enhetens pengar använts rätt har man inte hört någonting om det som Savander pratar om.

- Vi väntar på den utredning som vi förhoppningsvis får. Oberoende om den är färdig eller inte vill vi nästa vecka ha en mellanrapport om hur det ser ut och få en tidsram för när rapporten är färdig, säger nämndens ordförande Kurt Torsell (SFP).

"Jag kan inte acceptera att vi betalar för datorer som inte används"

Efter att Yle Huvudstadsregionen i måndags rapporterade om långvariga oklarheter i datorregistret och oförklarliga kostnadsökningar när det gäller IT vid svenska bildningstjänster i Esbo tog Torsell kontakt med enhetens direktör Barbro Högström.

- Jag har bett Högström ge information om läget, endera gör hon det själv eller så ger Ari Savander oss information, säger Torsell.

Savander uppger att det har funnits oklarheter i registret, men att det nu ska åtgärdas och att bildningstjänsterna ska ersättas.

- En viktig fråga är om nämndens budget belastas och det är förstås bra om den inte gör det. Men en annan väsentlig fråga är vad vi betalar för? Jag nöjer mig inte med att Svenska Rum inte behöver betala extra utan jag funderar också vad det här kostar för staden, säger Torsell.

Torsell tror ändå inte att företagen som levererar datorerna försöker luras.

- En viktig fråga är att vad staden kan göra för att registret med datorer ska vara uppdaterat. Jag kan inte på något vis acceptera att vi betalar för datorer som vi inte använder någonstans inom staden. Jag har också svårt att tro att det kan ligga i ett företags intresse att fakturera för något som inte levereras. Jag tror att det finns naturliga förklaringar, men klart är att det behöver utredas.

Skolornas rektorer borde sköta datorregistret

Ordföranden för revisionsnämnden i Esbo, Paula Viljakainen (Saml) har inte hört någonting om oklarheterna med datorregistret.

- Det har jag inte känt till, men det låter bra att saken utreds, säger hon.

Överlag brukar kostnaderna för IT var rätt höga, säger hon.

- Kostnaderna för IT har alltid varit höga, men om någon kommer på hur det kan göras billigare är det bra.

Torsell frågar sig hur oklarheterna med datorregistret är möjliga.

- Frågan som väcks är "hur är det möjligt?". Men av egen erfarenhet vet jag att leveranskedjorna är långa och om det skulle vara rektorernas ansvar att hålla reda på registret skulle det vara pålitligt eftersom rektorerna är plikttrogna. Men det ingår troligtvis i avtalet att den som hämtar datorerna till skolorna ska hålla reda på registret. Någonstans i leveranskedjan har det helt tydligt brustit.

Hur lätt är det då för beslutsfattarna att ha koll på IT-kostnaderna och veta vad som är rimligt att betala?

- Själv följer jag stadens kvartalsrapporter där man kan se hur stor andel av pengarna som har använts. Kontrollen är alltså på den nivån. Jag räknar också med att vi hör om något inte stämmer, både av föräldrar och av stadens tjänstemän. Vi för en kontinuerlig dialog. Men när det gäller datorer per elev har vi det bra i Esbo och frågan är om vi vill vara billigast i landet eller en utbildningsvänlig kommun?

Läs också:

Bildningstjänster i Esbo har betalat hyra för datorer - i onödan
Mystisk miljonkostnad för skoldatorer i Esbo - ingen vet varför

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen