Hoppa till huvudinnehåll

Antalet våldsbrott har minskat

Polisbil i Vasa.
Polisbil i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen polisens nya bil

Antalet brott minskade med drygt 8 procent under januari-september jämfört med samma period i fjol, visar uppgifter från polisen. Sammanlagt 600 000 brott anmäldes till polisen under januari-september i år.

Våldsbrotten minskade procentuellt sett mest. Fallen av misshandel på allmän plats minskade till exempel med 10,8 procent, medan misshandelsbrotten på privata platser minskade med 6,2 procent. Fallen av grov misshandel minskade med 7,9 procent.

Fallen av sexuellt utnyttjande av barn minskade under januari-september med 16 procent jämfört med året innan.

Ökat samarbete

Polisöverdirektör Mikko Paatero är nöjd över det minskade antalet våldsbrott. Han säger att polisen och andra myndigheterna under de senaste åren aktivt samarbetat kring förebyggande av våldsbrott. Det här samarbetet kan vara en av orsakerna till att våldet i hemmen och i nära relationer har minskat.

Att våldet på offentliga platser har minskat kan enligt Paatero åtminstone delvis bero på polisens synliga och rätt riktade övervakning av allmänna platser.

Fler rån och inbrott

Antalet rån ökade med 16,1 procent under januari-september jämfört med samma period i fjol. Det rör sig om en ökning med 200 fall.

Antalet inbrott i lägenheter, sommarstugor och affärslokaler har också ökat. För lägenheter och sommarstugor var ökningen kring 15 procent och för affärslokalers del ökade inbrotten med cirka 5 procent. Att inbrotten i stugor och lägenheter ökat beror delvis på ett ökat antal rörliga kriminella grupper, men också de inhemska inbrottstjuvarna har ökat i antal, säger polisen i ett pressmeddelande.

Polisen gjorde sammanlagt cirka 800 000 utryckningar under nio första månader. Det här är en ökning med fem procent jämfört med 2013.

Utredningsprocenten har hållits på samma nivå som ifjol, meddelar polisen. Utredningstiderna har ändå blivit längre. Paatero påpekar att Polisstyrelsen betonat vikten av att utredningarna håller hög kvalitet. Därmed har det inte varit avgörande om utredningen pågår en eller två veckor längre, säger polisöverdirektören.

Färsk statistik visar: Misshandeln har minskat i Helsingfors

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes