Hoppa till huvudinnehåll

Bristen på forskning och utveckling kan hota Finlands ekonomi

Forskning
Forskning Bild: Yle baktetrier

Finland satsar inte på forskning och utveckling på samma sätt som förr. Både staten och företagen har skurit ner på sina anslag på grund av de dåliga ekonomiska tiderna. Snart går var tredje doktor utan arbete.

Staten har i år skurit ner på sina anslag för forskning och utveckling med 42 miljoner euro. Ilona Lundström som är direktör för finansiering av stora företag och forskning på Tekes ser att också företagen minskar på sina investeringar:

- Jag tycker det är väldigt oroväckande att både universitet och företag drar ner på sina investeringar i forskning och utveckling. Om vi inte nu investerar i kunskap, nya produkter och nya lösningar har vi kanske ingenting att sälja på nya marknader om fem år.

Innovationsfinansieringsverket Tekes delar ut understöd för forskning och utveckling till företag. Antalet ansökningar till Tekes är en ganska god mätare på hur mycket företagen är beredda att satsa på att utveckla nya varor och tjänster.

Den enda typen av bolag där antalet ansökningar växer för tillfället är små nygrundade bolag. De verkar tro på framtiden. När det gäller övriga bolag är det främst Informationsteknologibranschen och metallindustrin som fortfarande satsar på forskning och utveckling.

Däremot har utvecklingen avstannat i byggnadsbranschen och i många av våra företag inom hälso- och läkemedelsbranschen. Utvecklingen har också bromsats upp i sådana branscher som många politiker hoppas att i framtiden skall bära upp Finlands ekonomi, som bioekonomin och cleantech; till exempel återvinning, förnyelsebar energi och energisnål teknik.

- Det är allvarligt. Vi måste kunna lita på framtiden och att den är ljus också i Finland. Då måste man också våga satsa på den. Företagen måste fatta stora beslut om sina kommande strategier och välja bort det som inte mera är lönsamt och satsa på nya kunskaper. Jag tycker den processen är på hälft. Många företag har inte ännu valt sin väg.

Pessimismen värre än penningbristen

Man kunde tro att det är brist på pengar som tvingar företagen att skära ner på sin forskning och utveckling. Men enligt Ilona Lundström har många företag fortfarande tillräckligt med pengar. Det som Tekes ser är att många företag avstår från redan planerade projekt med klar finansiering på grund av de dåliga ekonomiska utsikterna.

- Företagen väntar på tecken på att ekonomin skall bli bättre. För tillfället fattar de inte beslut om någon typ av investeringar.

Ilona Lundström varnar för att det kan vara för sent om företagen börjar satsa på forskning och utveckling först vid en ekonomisk uppgång.

- Om vi inte använder den kunskap som finns i dag i företag, universitet och institut så kommer en stor del av den att gå förlorad. Om vi väntar några år kommer vi inte att ha någonting att bygga på . Då måste vi starta från början.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes