Hoppa till huvudinnehåll

Ministern stoppade våtmarksprogram

En myr i södra Finland.
En myr i södra Finland. Bild: Yle/ Bettina Aspfors kärr

Den nya miljöministern Sanni Grahn-Laasonen (Saml) har stoppat ett kompletterande program för skydd av våtmarker, som har beretts i flera år.

Grahn-Laasonen vill fortfarande utreda möjligheterna att gå vidare med skyddet på frivillig bas.

Ministern hänvisar till den positiva atmosfär som nu råder ifråga om naturskydd. Istället för att skapa konfrontation borde man enligt Grahn-Laasonen söka efter ett nytt sätt att verka, som bygger på samarbete och frivillighet.

Tidigare miljöministern Ville Niinistö (De gröna) säger att beslutet saknar motstycke i Finland.

Enligt honom har miljöministeriet aldrig tidigare avbrutit ett naturskyddsprogram i beredning. Han säger att miljöministerns uppgift är att skydda naturen och att våtmarksprogrammet skulle ha räddat södra Finlands sista våtmarker och otaliga växt- och djurarter.

- Har Samlingspartiet kanske fått kalla fötter för att man hela regeringsperioden stått torvlobbyn väldigt nära och lyssnat på näringslivets klagomål om naturskydd, säger han.

Niinistö menar att beslutet är ett tecken på att våtmarkerna inte är viktiga för Samlingspartiet.

Lantbrukarcentralen MTK välkomnar däremot Grahn-Laasonens beslut. Enligt MTK är frivillighet det enda sättet att främja positiva attityder till naturskyddet.

- Vi höll på att gå tio år tillbaka i tiden med våtmarksprogrammet, säger MTK.

MTK jämför våtmarksprogrammet och dess planerade skyddstvång med Naturaprogrammet och framhåller att det verkligen inte skulle ha främjat naturskyddsvänliga attityder.

- Grahn-Laasonens beslut är en bra naturskyddsinsats, eftersom beslutet ökar naturskyddets acceptans bland markägarna. Då naturskyddet är frivilligt respekteras markägaren i stället för att drivas in i ett hörn, sägs det i MTK:s uttalande.