Hoppa till huvudinnehåll

Stor oro för svenskan i remissrunda

Bild: Yle/Johanna Ventus social- och hälsovård

En rad svensk- och tvåspråkiga kommuner utdömer skrivningarna om de språkliga rättigheterna i förslaget till social- och hälsovårdsreform. De tryggas inte.

Remisstiden för social- och hälsovårdsreformen löpte ut i tisdags. Lagförslaget får massiv kritik för att vara otydligt på en rad punkter.

Det gäller allt från skrivningarna om de allmänna förutsättningarna för de nya social- och hälsovårdsområdena och de nya ansvarskommunerna till finansieringsprinciperna för primärhälsovården och personalens ställning.

Då reformen genomförs ska alla vårdområden som inbegriper minst en tvåspråkig kommun se till att det finns vård också på minoritetsspråket. I områden som omfattar tvåspråkiga kommuner ska det också inrättas en minoritetsnämnd som övervakar att det fungerar i praktiken.

Luddiga formuleringar

Men i remissutlåtandena är rädslan stor för att det här inte räcker. Skrivningarna upplevs som alltför vaga.

Till exempel säger Vörå kommun i sitt utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet att det i praktiken har visat sig att kommunerna redan nu har olika praktiska tillämpningar av språklagstiftningen.

Därför behövs de svenska förvaltningsstrukturerna, de svenska kommunerna och de svenska serviceproducenterna. Pargas stad anser att lagen om vårdreformen borde innehålla en hänvisning till språkparagraferna i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen.

De förpliktar kommunerna och samkommunerna att ordna service på klientens modersmål. Dessutom kunde grundlagens språkformuleringar nämnas.

Vad ska ske med Kårkulla?

Oron är stor också för Kårkullas framtid. Specialomsorgen på svenska för handikappade tas upp av bland annat Sibbo. Kommunen påpekar att man i beredningen av vårdreformen ser de språkliga rättigheterna som individens rätt till service men däremot garanteras inga tvåspråkiga servicestrukturer.

Samtliga remissutlåtanden finns på nätet. Omsorgsminister Susanna Huovinen (SDP) har sagt att förslaget till social- och hälsovårdsreform ska ges till riksdagen i november.

Läs också