Hoppa till huvudinnehåll

Banktjänsteman dömdes för förfalskning och förskingring

sedel och mynt
sedel och mynt sedel

Den banktjänsteman från Borgå som beviljat sig själv elva lån under ett par års tid har dömts för förskingring och förfalskning i Östra Nylands tingsrätt.

Tjänstemannen dömdes till sex månaders villkorligt fängelse. Hon ska betala ett skadestånd till den bank där hon jobbade på 370 euro plus ränta. Dessutom ska hon betala rättegångskostnaderna. Banken yrkade på 6 000 euro i ersättning för de utgifter som banken har haft för att utreda ärendet. Rätten ansåg dock att det inte fanns tillräckligt starka bevis för utgifterna.

Lånen uppgick till ett belopp på totalt 237 000 euro, och lyftes mellan oktober 2010 och september 2012. Tjänstemannen hade dessutom ändrat kreditlimiten på sitt konto över 40 gånger, och skrivit falskt namn på en pantsättningsförpliktelse.

Banktjänstemannen stod åtalad för grovt bedrägeri, alternativt grov förskingring och missbruk av förtroendeställning, samt förfalskning.

Försvaret bestred åtalet med motiveringen att banken inte hade lidit någon ekonomisk skada. Alla lån hade haft amorteringsplaner och hade kontinuerligt avbetalats med god ränta, redan innan banken uppdagade det skedda och avskedade tjänstemannen.

Åklagaren å sin sida ansåg att risken för ekonomisk skada ändå funnits där, eftersom låneansökningarna inte gått rätt till. Låneansökan borde ha gjorts av en kollega, och dessutom godkänts av bankens kreditkommitté. Amorteringsplanerna hade dessutom gjorts av tjänstemannen själv, och det fanns en möjlighet att hon inte hade kunnat betala allting tillbaka.

Rätten anser att det på basen av tjänstemannens egna erkännande och annan bevisning inte råder något tvivel om att hon har beviljat sig själv lånen. Det har dock inte kunnat bevisas att hon har orsakat banken en ekonomisk skada. Därför kan hon inte dömas för grovt bedrägeri. Rätten anser heller inte att förskingringen var grov.

Läs också:
Banktjänsteman gav stora lån åt sig själv

Läs också