Hoppa till huvudinnehåll

Konservativa katoliker fällde öppenhetsförslag

Bild: Massimo Percossi / EPA påven franciskus

Några hundra katolska biskopar har röstat ner ett förslag om att öka acceptansen för homosexuella inom den katolska kyrkan.

Bland annat påven hade ställt sig bakom förslaget vid kyrkomötet i Vatikanen som förutom ökad öppenhet då det gäller homosexuella också nämnde skilda och omgifta katoliker.

Förslaget fick ändå inte stöd av två tredjedelar av kyrkomötet och ströks från mötets slutrapport.

Enligt rapporter från Vatikanen var det förslag kyrkomötet till slut röstade om en urvattnad version av det ursprungliga utkastet, men de konservativa inom kyrkan ställde sig trots det på tvären.

Påven meddelade att det ursprungliga förslaget trots allt ska publiceras. Det slog bland annat fast att homosexuella "har talanger och kvaliteter att erbjuda det kristna samfundet".

Nytänkande biskopar och gayrörelser hade välkomnat förslaget om att öka acceptansen för homosexuella. Konservativa grupper kallade däremot förslaget för ett svek.

Läs också