Hoppa till huvudinnehåll

Finland går i bräschen för att förebygga epidemier

FN-arbetare vaccinerar ett barn mot mässling i Kongo-Kinshasa
FN-arbetare vaccinerar ett barn mot mässling i Kongo-Kinshasa Bild: UN Photo/Marie Frechon mässling

Från och med nästa år är Finland ordförandeland för ett globalt räddningsprojekt som har som mål att förstärka länders beredskap mot smittsamma sjukdomar.

Finland går i bräschen när det gäller att förebygga världsomspännande epidemier, som till exempel ebola.

Från och med första januari nästa år har Finland ordförandeskapet för ledningsgruppen i ett internationellt projekt vid namn The Global Health Security Agenda (GHSA).

Syftet med projektet är att på lång sikt förstärka hälsovårdssystemen i de olika länderna och höja beredskapen mot smittosamma sjukdomar.

Det fem år långa projektet startade i december förra året, på USA:s initiativ.

Förutom Finland ingår också USA och Indonesien i projektets ledningsgrupp.

För Finland har hälsovård alltid varit viktigt

Finland är ett av få länder som uppfyller världshälsoorganisationen WHO:s internationella hälsorekommendationer. Hela 80 procent av länderna uppfyller inte rekommendationerna.

Ytterligare utmärker sig Finland internationellt för att ha ett gott samarbete myndigheter emellan, vilket är viktigt när det gäller att förebygga epidemier.

Detta är också orsakerna till att Finland får äran att axla rollen som ordförande för projektets ledningsgrupp nästa år, tror Outi Kuivasniemi, konsultativ tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet.

- Finland har talat om att förstärka hälsovårdssystemen i över 30 år. Vi tycker att WHO:s internationella hälsorekommendationer är så viktiga att alla borde förstärka dem, säger Kuivasniemi.

Kuivasniemi nämner ebola som exempel på vad som händer om beredskapen och hälsovården inte är i skick i olika länder.

Den vanliga människans kamp mot ebola

Läs också