Hoppa till huvudinnehåll

Framtid oviss för sötvattensbassängen på Ålön

Lämnas sötvattenbassängen på Ålön utan skötsel är snart Sysilaxviken ett minne blott Bild: Yle/ Nora Engström sysilax

Efter att Virttaa-projektet är i hamn har Pargas stad inte längre något behov av sötvattensbassängen på Ålön. Utan skötsel kommer bassängen snart att växa igen och bland de som bor i området är oron stor.


Som Yle Åboland tidigare kunde berätta går planerna för det så kallade Virttaa-projektet framåt. Om tidtabellen håller kommer invånarna i Pargas centrum att kunna ta sina första klunkar vatten från Virttaa ås innan årskiftet.

delgeneralplanen för ålön
Kartlandskapet kan snart se annorlunda ut om sötvattensbassängen på Ålön lämnas vind för våg. delgeneralplanen för ålön Bild: Yle/Johanna Ventus delgeneralplan för ålön
Tillsvidare får dock Pargasborna sitt vatten från sötvattensbassängen på Ålön. Förra hösten slog fullmäktige fast att det skulle bli för dyrt att hålla kvar bassängen som reserv. Efter att Virttaa-projektet är i hamn kommer bolaget Pargas Vatten istället att avveckla sin verksamhet på Ålön. Den här utvecklingen oroar de som bor i området.

- En sötvattensbassäng är ingen naturlig insjö utan kräver skötsel. Redan nu är den täckt av vass under sommaren, säger Stig Hermansson som bor bredvid Sysilaxviken.

Stig Hermansson, markägare på Ålön
Stig Hermansson tycker inte markägarna haft tillräckligt att säga till om gällande delgeneralplanen för Ålön. Stig Hermansson, markägare på Ålön Bild: Yle/Johanna Ventus stig hermansson
Lämnas viken vind för våg kommer det inte att ta länge innan den är helt igenväxt.

- Det kommer inte att gå att fiska, simma eller att använda området för rekreation som i dag, säger Hermansson som vill att sötvattensbassängen ska öppnas och åter blir en havsvik.

Han är besviken över att löften som gavs då markägare i tiden överlät bassängen till Pargas Vatten inte ser ut att uppfyllas. Då var det tänkt att bassängen den dag den inte längre behövs skulle öppnas och återställas till havsvik. Den dagen är nu snart här men från miljömyndigheterna blev det ett nej och staden tvistar nu om vems ansvar bassängen är.

Kritik mot planen för Ålön

Förutom oron för sötvattensbassängen finns det bland markägarna på Ålön ett missnöje med den delgeneralplan för området som miljönämnden nyligen godkände.

Planen är en verklig långkörare och har varit aktuell sedan 1999. År 2006 godkändes planen av Pargas dåvarande stadsfullmäktige men beslutet upphävdes av Åbo förvaltningsdomstol. Enligt Hermansson har markägarnas möjlighet att påverka planen försämrats under processens gång.

- De enda som tycks ha inflytande är miljöorganisationerna och NTM-centralen.

Enligt Hermansson gör planen, tillsammans med situationen för sötvattensbassängen, att gränsen börjar vara nådd för markägarna.

- På det här sättet har markägarnas rättigheter att idka normalt skogsbruk och bygga i områden kring sötvattenbassängen eliminerats. Marken är därmed i praktiken till stora delar ekonomiskt värdelös.

Sötvattensbassängen har låg prioritet

Miljönämndens ordförande Andreas Johansson håller med markägarna om att sötvattensbassängen borde öppnas och bli en havsvik. Men miljömyndigheternas nej sätter käppar i hjulet och eftersom staden snart inte har något behov av bassängen har frågan ingen hög prioritet.

- Frågan hör till miljönämnden men just nu har vi inte något aktivt ärende gällande bassängen. Men vi borde ha det. Nästa år måste vi i alla fall på idéstadiet jobba med att få in en skötselplan för bassängen i budgeten annars blir det hela en enda algsoppa. Parallellt med det här måste vi fortsätta jobba med att få den öppnad, säger Johansson.

Delgeneralplanen kommer att behandlas i Pargas stadsfullmäktige i december. Enligt Hermansson kommer man att besvära sig mot beslutet om planen oförändrat går igenom. Sötvattensbassängen finns inte på stadens agenda just nu.

Läs också:

Planerna för Ålön går vidare
Ingen höjning av vattenpriserna i Pargas
Virttaavatten i Pargas om några månader

Läs också