Hoppa till huvudinnehåll

"Ingen information om ryska u-båtar i våra vatten"

Jussi Niinistö (Sannf)
Jussi Niinistö (Sannf) Bild: Yle jussi niinistö (sannf)

Jag har ingen information om att ryska u-båtar skulle ha rört sig i finländska vatten, säger Jussi Niinistö (Sannf), som är ordförande för riksdagens försvarsutskott.

Andra medlemmar i försvarsutskottet säger att det här kan tolkas på två sätt; Antingen så har ryssarna inte rört sig i våra vatten, eller så har vi inte fått syn på dem.

Om det är sannolikt att ryssarna trots allt skulle ha rört sig i våra vatten vill försvarsutskottets ordförande inte ta ställning till.

- Jag litar på vår underrättelseverksamhet, säger Niinistö. Vi skulle ha fått veta det antingen via avlyssning eller på andra vägar.

Vill inte uttala sig om svenskarnas kapacitet

Den svenska avlyssningen av havsområdena har körts ner efter Kalla krigets slut. Avlyssningen av de finländska vattnen är i gott skick, säger Jussi Niinistö.

- Systemet byggdes upp under kalla kriget och har aldrig körts ner, konstaterar han.

Svenska marinen har under de senaste dagarna fått kritik för att inte klara av att bevaka de svenska vattnen.

Om den finländska marinen har bättre förutsättningar för u-båtsjakt än svenskarna vill Niinistö inte uttala sig om. Svenskarna har i alla fall u-båtar som inte finnarna har.

"Svenska u-båtar intresserar"

Finland och Sverige utbyter spaningsdata, men inte mera.

- Som bäst sitter vi och funderar på hur det nordiska försvarssamarbetet ska utvecklas, säger Niinistö, men svenska u-båtar har aldrig gett handräckning åt de finländska myndigheterna.

Niinistö säger att han personligen är intresserad av hur de svenska u-båtarna kunde användas för att försvara finländska vatten.

"Ryssland har redan kartor över våra havsområden"

En förklaring till att Ryssland inte är intresserat av att skicka u-båtar till de finländska vattnena är att ryssarna redan har bra kartor över vår havsbotten från den ryska tiden.

Behovet av att kartlägga de finländska havsområdena kanske inte finns, säger militärkällor som vill förbli anonyma.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes