Hoppa till huvudinnehåll

"Säkert att det var en ubåt"

Sökandet efter en undervattensfarkost i Stockholms södra skärgård har flyttat sig längre söderut till Mysingen, mellan öarna Muskö och Utö, rapporterar svenska medier. Civila uppmanas hålla sig på 10 kilometers avstånd.

Svenska Dagbladet skriver att alla civila båtar och helikoptrar uppmanas avlägsna sig 10 000 meter. Syftet är att ge Försvarsmakten arbetsro och upprätta ett säkerhetsavstånd om vapeninsatser ska göras.

Enligt Sveriges Radio är militära fartyg nu utplacerade vid alla strategiska inlopp till Stockholms södra skärgård. Spaningarna har alltså flyttats söderut till fjärden Mysingen. Inga spaningar lär ska pågå på Jungfrufjärden och Kanholmsfjärden, där de startade.

Karta över ubåtsjakten i oktober 2014
Karta över ubåtsjakten i oktober 2014 Bild: Yle ubåtsjakt

I förmiddags twittrade ryska myndigheter att det rör sig om en nederländsk ubåt - en uppgift som det nederländska försvaret dementerar.

På svenskt håll låter man också förstå att man nog hade känt till om det var frågan om en ubåt från Nederländerna.

"Erik" tog den uppmärksammade bilden

På söndag kväll uppgav den svenska försvarsmakten att det är mycket troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård.

Försvarsmaktens bedömning bygger inte bara på observationen från i fredags, utan på flera observationer i samma område under flera års tid. Under de senaste dagarna har trovärdiga iakttagelser gjorts på tre olika platser.

Ett av ögonvittnena lyckades ta ett foto av föremålet. Det är en 27-årig man som kallar sig Erik som tog den uppmärksammade bilden som publicerats i flera medier. Han säger i en intervju för Aftonbladet att han är säker på att det är frågan om en u-båt.

- Har man sett tusen båtar gå förbi och något avviker, då är det intressant.

Erik säger att han och hans flickvän såg objektet från fönstret tidigt på morgonen. Erik gick ut och tog kameran med sig, eftersom han inte hade en kikare.

Enligt Erik rörde sig objektet långsamt och stabilt. Situationen pågick i 5-6 minuter. Den förmodade u-båten hade kommit till ytan ungefär hundra meter från stranden.

Efter att Erik tagit bilden ringde han till försvarsmakten. Erik fick en stund senare besök av dem, och de tog med sig hans kamera och dess minneskort.

Bild från operationsområdet i Stockholms skärgård.
Bild från operationsområdet i Stockholms skärgård. Bild: Sveriges försvarsmakt främmande undervattensverksamhet

Tillhör inte försvarsmakten

Försvarsmakten bekräftade vid en presskonferens på söndag kväll att man försöker identifiera undervattensverksamheten.

- Det kan vara en ubåt, det kan vara en mindre ubåt, det kan vara en dykare som rör sig på mopedliknande fordon under vattenytan, säger konteramiral Anders Grenstad.

Farkosten tillhör inte svenska försvarsmakten och konteramiralen tror inte heller att någon privatperson byggt ett sådant föremål.

Försvarsmakten bedömer samtliga tre observationer av främmande föremål i området som mycket trovärdiga.


- Han ser något komma åkande, det är ubåtsliknande och sedan dyker det ner, säger Grenstad om en av uppgiftslämnarna,

Föremålet inte nationsbestämt

Sveriges försvarsmakt dementerar uppgifterna om att man i torsdags skulle ha snappat upp ett ryskt nödmeddelande som sändes över en speciell nödfrekvens. Grenstad vill inte kommentera något om krypterade kodsignaler.

- Vi kan inte dra den slutsatsen att det är fråga om skadad rysk ubåt, vilket är en uppgift som förekommit i medierna. Vi har inte heller fått in uppgifter om att en nödsignal skulle ha sänts ut. Jag skulle veta det i detta skede, säger Grenstad.

Konteramiralen vill inte heller kommentera farkostens nationalitet.

- Vi har inte nationsbestämt föremålet under vattnet. Vi fortsätter med operationen tills vi har all den information vi behöver, eller tills vi kan slå fast att det inte pågår någon undervattensverksamhet.

Läs också: