Hoppa till huvudinnehåll

"Alla har ansvar för att förebygga radikalisering"

Safia Abdi Haase är en av de synligaste företrädarna för somalierna i Norge och hon var en av talarna vid tvådagarsseminariet på Hanaholmen med mål att grunda ett nordiskt nätverk för somalier.

Somalierna utgör inte längre någon liten minoritet i Norden. Deras antal uppgår till över 100 000, de flesta 36 000 finns i Norge (2014), 60 000 i Sverige (2012) och 15 000 i Finland (2012).

Haase säger att det förebyggande arbetet står i centrum på alla nivåer för att nå de pojkar som är i riskzonen att radikaliseras.

Safia Abdi Haase. Bild: Yle nordic somali federation

Polisens inställning viktig

- Skolan, familjen, imamen, polisen - alla är viktiga, säger hon. Bemödar sig polisen att sparka boll med killarna och bli vän med dem? Polisen är en av nyckelgrupperna.

För henne har det varit viktigt att bli hörd i Norden. Hon har påtalat problemen inom social- och hälsovården för just somalierna och upplever att hon blivit hörd.

- Norge har givit mig mycket, man har faktiskt lyssnat på det jag velat säga.

Nordiska värderingar och kvinnofrågor rymdes också med i den gemensamma nordiska deklarationen för samarbete. Det gläder Haase, som tidigare i år fick ett stort pris för sitt arbete för att förhindra våld mot kvinnor och speciellt könsstympning, som är en del av den somaliska kulturen.

Vid seminariet sjöng hon också en av det gamla hemlandets mest kännspaka sånger och ackompanjerade sig själv med trumma. Många klappade och nynnade med i sången.

"Inkludera alla"

Somalier från Finland, Sverige och Norge deltog och utrikesminister Erkki Tuomioja (SDP) hade med sig statsmaktens hälsning.

- Inkludera alla, särskilt kvinnor och unga, sade Tuomioja när han kom in på Somalias framtid. Unga är framtiden. Han fördömde också våld mot kvinnor i Finland - men också det som utövas av Afrikanska unionens soldater i bland annat Somalia.

Tuomioja betonade att en demokratisk process måste vara genomskinlig och att försoning på regional nivå är i nyckelställning. Alla minoriteter har rätt att få sin röst hörd, påminde han.

Hur bemöta dem som vill komma tillbaka?

Polisen representerades vid seminariet av bland annat äldre konstapel Teemu Metsäpelto. Lyssna på intervjun intill!

- Jobbet, utbildningen och något klokt att göra - det är viktigt för alla ungdomar, säger Metsäpelto.

Imamerna och alla ungdomarnas viktiga människor kan visa vägen, fortsätter han. Deras vägledande roll kan inte underskattas.

Metsäpelto har inget entydigt svar på frågan på varför det inte finns några somaliska poliser.

- Vi har inte många andra minoriteter heller i poliskåren, beklagar han. Det skulle viktigt att få dem med.

Vid seminariet konstaterade han att det inte är någon lösning att ta bort passet från de unga somaliska män som varit utomlands. Svaret måste finnas någon annanstans, bedömde han.

Läs också:
Somalier i norden bildar nätverk

Läs också