Hoppa till huvudinnehåll

Experterna vill ha hårdare stimulanspolitik

Bygget av Smedsby omfartsväg
Bygget av Smedsby omfartsväg Bild: YLE/ Markus Bergfors smedsby omfartsväg

Riksdagens ekonomiutskott har i dag hört en rad namnkunniga nationalekonomer. Och experterna var eniga om två saker: Det lönar sig att satsa på infrastruktur och vi kan förvänta oss en lång period av svag tillväxt.

Ekonomiutskottet har offentliga hearingar när ärendet är speciellt viktigt. I dag handlade utfrågningen om hur Finland ska få fart på tillväxten.

- Bara finska experter denna gång trots att det alltid är bra att höra utomstående, skämtade Kimmo Sasi (Saml) som fungerade som ordförande för mötet.

Statsminister Alexander Stubb (Saml) har fått kritik för den rapport som han har beställt av svenska partibrodern Anders Borg (M) som i tiderna rankades som Europas bästa finansminister.

Svenskarna vågar konsumera

Vad är det då som skiljer den ekonomiska guldgossen Sverige från krisens Finland?

- Inte så mycket, svarade överdirektör Juhana Vartiainen på Statens ekonomiska forskningscentral VATT. Vartiainen har ett förflutet som forskningsdirektör på svenska Konjunkturinstitutet.

VTT:s överdirektör Juhana Vartiainen
- Den svenska regeringen har ökat skuldsättningen med tre procent och svenskarna vågar konsumera, säger Juhana Vartiainen på VATT. VTT:s överdirektör Juhana Vartiainen Bild: Yle vtt:s överdirektör juhana vartiainen

- Den svenska exporten har inte krympt i samma takt som Finlands. Det är hemmarknaden som är avgörande. Den svenska regeringen har ökat skuldsättningen med tre procent och stämningen är en annan i Sverige, konstaterade Vartiainen. Svenskarna tror på framtiden och hemmamarknaden vågar konsumera.

"Regeringen dålig på strukturreformer"

Professor Sixten Korkman på Aalto-universitetet efterlyste också stimulanspolitik. När arbetslösheten stiger är det inte läge för stora nedskärningar.

Sixten Korkman
- Strukturförändringar som ökar produktiviteten borde göras, tycker professor Sixten Korkman på Aalto-universitetet och betackar sig för stora nedskärningar. Sixten Korkman Bild: YLE sixten korkman

- Strukturförändringar som ökar produktiviteten borde göras men utan stora nedskärningar, sade professor Sixten Korkman. Tvärtom borde vi satsa på infrastruktur. Transporter och bostadsproduktion är speciellt viktigt i metropolområdet som fungerar som motor för hela landet.

Professor Korkman räknar också upp en rad åtgärder som har betydelse för den finländska tillväxten. Arbetsmarknaden borde bli mer flexibel, anställningsskyddet vid kommunsammanslagningar borde ses över och pensionsreformen borde ros i hamn. Regeringarna Katainen och Stubb får sig också en släng med sleven.

- Strukturreformerna har avancerat väldigt dåligt under den sittande regeringen, konstaterade Korkman.

"Hårda sparpaket i Europa slår mot Finland"

Korkmans kollega på Aalto-universitetet professor Pertti Haaparanta varnade för den strama finanspolitik som bland andra Tyskland har gått i bräschen för.

- Den största faran just nu är att Frankrike och Italien tvingas till samma sparpolitik som andra länder, ansåg Haaparanta. Hårda sparpaket i de här länderna hotar både Tyskland och Finland som har en export som långt går till Europa.

- Stimulanspolitik förbättrar på lång sikt förmågan att klara av lån, sade Haaparanta. Stimulans ska ses som en försäkring som träder i kraft då det går dåligt.

"Strukturreformer ökar möjligheterna för tillväxt"

Juhana Vartiainen på VATT lyfte i likhet med de andra professorerna upp behovet av strukturreformer.

- I teorin är det möjligt att rida ut krisen genom att öka skuldsättningen, konstaterade Vartiainen men höjde samtidigt ett varnande finger. Det finns stora risker med att spara senare.

- En stenhård stimulanspolitik höjer trycket på lönehöjningar och det skadar vår konkurrenskraft, fortsatte han. Ett bättre alternativ är att vi ökar utbudet på arbetskraft. Det möjliggör en expansiv finanspolitik.

"Vår arbetsmarknad mer flexibel än Tysklands"

Docenten och direktören på försäkringsbolaget Ilmarinen, Jaakko Kiander, konstaterade krasst att det största hindret för tillväxten i Finland är de allmänna utsikterna i Euro-området. Om vi inte får hjulen att rulla så kan Europa förvänta sig en framtid som påminner om Argentinas.

- Tyskland har med Finlands stöd motsatt sig många goda förslag, klagade Kiander. Samtidigt har den inhemska efterfrågan i Sverige åkt i väg som en raket. Svenskarna betalar inte av på bostadslånen på samma sätt som i Finland, utan de sätter pengarna på konsumtion.

Jaakko Kiander gav inte heller mycket för mera flexibilitet på arbetsmarknaden. Flexibiliteten är mycket större i Finland än i Sverige och Tyskland, ansåg han.

- Bland annat är det lättare att säga upp mänskor i Finland, konstaterade Kiander. Och vi har ingen företagsdemokrati som stör företagsledningarna. De finländska företagen har det i verkligheten lättare än företag i många andra länder.

Lång period av svag tillväxt

Experterna som hördes av riksdagens ekonomiutskott var också eniga om att vi har en lång period av svag tillväxt framför oss. Bedömningarna landade på 0,5 - 2 procent under de närmaste tio åren. Först runt 2030 räknade de med att vi kan se fram emot en snabbare tillväxt. Men det förutsätter längre arbetskarriärer och en högre produktivitet.