Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsdirektör i Esbo vill stoppa skolflytt till Rödskog

Möte i Rödskogs skola 25.2.2014.
Barbro Högström säger att Lagstads skola är det bästa alternativet för barnen i Rödskog. Fotot är från ett möte om skolan i vintras. Möte i Rödskogs skola 25.2.2014. Bild: YLE/Christoffer Gröhn carl slätis

Följetongen kring fukt- och mögelskadade Rödskogs skola i Esbo fortsätter. En flytt tillbaka till Rödskogs skola är möjlig nästa höst, enligt Lokalcentralens vd Carl Slätis. Men svenska bildningsdirektören Barbro Högström föreslår nu att barnen vid Rödskogs skola flyttar till Lagstads skolas lokaler till hösten 2015.

Slätis sade förra veckan i en intervju för Yle Huvudstadsregionen att skolbyggnaden har renoverats under sommaren och att den inte utgör samma hälsorisk för eleverna som tidigare. Han bedömde då att det går att vistas kortare tider i skolan och att en paviljong vid skolan är en möjlighet. Slätis sade att paviljongen kan vara färdig redan hösten 2015. Eleverna går under det här läsåret i Kalajärven koulu och i Lagstads skola.

Rödskogs skola

  • Rödskogs skola har varit nedläggningshotad flera gånger under 2000-talet. Den sista omgången i kampen om skolan inleddes i februari i år.
  • En rapport visade att skolan har fuktskador men föräldrar till barn i skolan krävde under våren en ny utredning om byggnadens skick. Budskapet var att inga barn har symptom som tyder på att byggnaden skulle vara i sådant skick som rapporten visade.
  • Efter föräldrarnas krav gjordes nya mätningar i skolan som visade på för höga halter av mikrober och strålsvamp. I början av juni stängdes skolan och en renovering inleddes..
  • Skolan renoverades under sommaren, men eleverna går under läsåret 2014-2015 i Kalajärven koulu, som ligger 4 km från Rödskog, och i Lagstads skola, som ligger 13 km från Rödskog.
  • Förutom skola i årskurserna 1 till 4 har det också funnits förskola och eftermiddagsverksamhet i Rödskog.

Direktören för svenska bildningstjänster Barbro Högström skjuter nu ner tanken på en flytt tillbaka till Rödskog.

- Planen på en paviljong vid Rödskogs skola är ett projekt som finns utanför investeringsplanen. Det finns ingen finansiering för det här alternativet. Som tjänsteman är den enda möjligheten för mig att föreslå att undervisningen ordnas i Lagstads skola, säger Högström.

Byggande av en paviljong har utretts och skulle medföra extrakostnader på mellan 1 och 2 miljoner euro.

Flytten till Lagstad är på obestämd tid

Lokalcentralens vd Carl Slätis säger nu att tidtabellen för byggande av en paviljong är tajt, men möjlig.

- Det tar 9-12 månader att uppföra en paviljong. Vi gör ändå vårt bästa för att den ska bli färdig i tid. Men det finns förstås inga pengar budgeterade för det här.

Enligt det förslag som nämnden Svenska rum ska ta ställning till står det ändå att det inte finns några garantier för att en paviljong är färdig hösten 2015 fastän den beställs i november 2014. Orsaken är att olika tillståndsprocesser tar tid och att området saknar detaljplan och kommunalteknik. Den här bedömningen har bildningssektorns lokalgrupp och Lokalcentralen gjort tillsammans.

Nämnden behandlar frågan på torsdag.

- Politikerna ser gärna att vi bereder olika alternativ och det har vi gjort. Jag har ändå gjort beslutsförslaget, säger Högström.

Enligt förslaget ska alltså verksamheten vid Rödskogs skola flytta till Lagstads skola hösten 2015. Finns det ändå andra alternativ?

- Jag tror vi alla vet att en kommunal beslutsprocess går till så att en ansvarig tjänsteman föredrar ett beslutsförslag och politikerna har sedan möjlighet att komplettera eller komma med andra förslag. Jag tror alla känner till processen.

Men finns det andra alternativ som är möjliga att genomföra?

- Jag har gett mitt beslutsförslag.

Men finns det andra möjliga alternativ?

- Jag har gett mitt beslutsförslag.

Förälder: Jag känner mig sårad

Föräldrar till barn i Rödskogs skola har gjort en adress med 83 underskrifter där man kräver att så fort som möjligt få flytta tillbaka till Rödskogs skola. Adressen har skickats till nämnden Svenska rum.

Rödskogs skola
Rödskogs skola renoverades i somras. Rödskogs skola Bild: YLE/ Christoffer Gröhn rödskog

Föräldern Sini Hellström säger att behandlingen av frågan sårar henne.

- Jag måste säga att jag känner mig sårad. Av 54 elever valde bara två Lagstads skola den här hösten. Vi har varit väldigt eniga om att vi vill ha skolan i norra Esbo. Det känns jobbigt att vi igen är i samma situation och att nämnden ska fatta beslut om att stänga skolan, säger Hellström.

Hellström säger att det känns som om Barbro Högström hela tiden har jobbat emot Rödskogs skola.

- Vi som bor här i norra Esbo vill ha skolan här. Om man nu fattar beslut om att stänga skolan går man miste om en hel generation svenskspråkiga. De flesta barnen är ändå tvåspråkiga och i så fall väljer många närskolan på finska istället. Vägen till Esbo centrum och Lagstads skola är lång och det är tryggare att vara här, säger Hellström som bor i norra Esbo.

Vilka möjligheter har föräldrarna att påverka det här, annat än att skriva en adress?

- Vi försöker hela tiden. Vi undrar om vi alls blir hörda. Vi ringer politiker och har frågat om audiens före nämndmötet för att berätta hur vi vill ha det. Det viktigaste staden kan erbjuda oss är skolan. Vi är stressade och det känns som att vi gång på gång måste kämpa för det här. Men om vi förlorar en gång är det slut på samhörigheten i norra Esbo. Det är inte bara fråga om skolan utan om att bygga en gemenskap.

Högström kan inte säga hur föräldrarnas önskemål kan tas i beaktande.

- Vi har full förståelse för föräldrarnas situation. Jag håller med politikerna som säger att vi ska ha svensk service också norr om Ring trean. Men hur och när är inte aktuellt att fatta beslut om i dag, säger Högström.

Tidigare artiklar om Rödskogs skola:

Rödskogseleverna kanske tillbaka i Rödskog nästa höst
Rödskogs skola inhyses i Kalajärven koulu från hösten
Nytt stängningsbeslut för byskolan i Rödskog
Rödskogs skola: Föräldrarnas expert nitar stadens tolkning
Politiker lovar bevara Rödskogs skola
Proteststorm på möte om Rödskogs skola - skolflytt skjuts upp?
Föräldrar kallade till krismöte - vägrar lämna Rödskogs skola
Esboskola stängs - inspektion avslöjade brister

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen