Hoppa till huvudinnehåll

Kloreringen av Ekenäsvattnet fortsätter

Vatten i ett glas.
Vattnet i Ekenäs går att dricka trots kloreringen, bedömer Sydspetsens miljöhälsa. Vatten i ett glas. Bild: Yle/Rolf Granqvist dricksvatten i glas

Det finns fortfarande koliforma bakterier i hushållsvattnet i Ekenäs. Därför fortsätter skyddskloreringen.

Nya prover som har tagits efter att skyddskloreringen inleddes på fredagen (17.10) visar att det fortfarande förekommer koliforma bakterier i vattnet, enligt ett pressmeddelande från Sydspetsens miljöhälsa.

Sydspetsens miljöhälsa bedömer att det inte är farligt för hälsan att använda hushållsvattnet. Effekterna av skyddskloreringen kommer att följas upp och Sydspetsens miljöhälsa ger ny information vid behov.