Hoppa till huvudinnehåll

Schweiz vill Unesco-klassa joddling och urmakeri

Tjockt snötäcke på alphus i Blatten i Schweiz
Schweiz Tjockt snötäcke på alphus i Blatten i Schweiz Bild: SRF snökaos

Regeringen i Schweiz föreslår att ett antal av landets kulturella traditioner förs in på Unescos världsarvslista. Till dessa speciellt skyddsvärda kulturyttringar hör joddling och urmakarhantverk.

Schweiz regering eller förbundsrådet presenterade på onsdag en lista på traditioner, som i särskilt hög grad kan anses avspegla landets kulturella mångfald. Målet är att få dem registrerade av FN:s kultur- och vetenskapsorgan Unesco, varvid deras betydelse för hela mänskligheten skulle ges erkänsla.

Som komplement till världsarvslistan med enastående natur- och kulturmiljöer jorden runt, instiftade Unesco år 2003 en konvention för skydd av immateriellt kulturarv. Dit räknas bland annat ålderdomliga hantverk, traditionella former av musik, dans och teater, muntliga traditioner, gamla sedvänjor samt folkliga fester och ritualer.

Det är företeelser som ständigt är utsatta för förändring, och som kan glömmas bort om de inte utövas. De löper därför större risk att försvinna helt än det rent materiella kulturarvet.

Schweiz ratificerade konventionen år 2008. År 2012 sammanställdes en lista på 167 typiskt schweiziska levande traditioner, av vilka åtta nu ansetts värda att få status som immateriellt världsarv.

Förutom joddling och urmakeri vill schweizarna lyfta upp sitt traditionella kunnande inom grafik och typografi, som kommit att symboliseras av typsnittet Helvetica. Det gäller även de traditionella kunskaperna och metoderna för att skydda sig mot laviner, samt betessäsongen i Alperna, där herdarna driver sina hjordar upp i och ner från bergen.

Slutligen omfattar listan tre utpräglat lokala traditioner - karnevalen i Basel (Basler Fasnacht), påskprocessionerna i Mendrisio i kantonen Ticino samt vinodlarfestivalen i Vevey vid Genèvesjön.

Läs mer om ämnet i Neue Zürcher Zeitung.