Hoppa till huvudinnehåll

Äggrättegång trots oklarheter

Förberedande behandling i tingsrätten kring fallet med äggsamlaren från Närpes.
Den åtalade med sin försvarare Kenneth Peth. I bakgrunden domaren Daniel Allén. Förberedande behandling i tingsrätten kring fallet med äggsamlaren från Närpes. Bild: YLE/Marcus Lillkvist ägg,äggsamlaren

Finns det verkligen ägg från vild vaktel, isländsk salskrake och fridlyst fjällgås i Närpesbons samling? Trots många oklarheter startar rättegången snart. I torsdags satt den åtalade i rättssalen tillsammans med advokat Kenneth Peth.

Ett mycket ovanligt rättsfall inleds inom kort i Österbottens tingsrätt. Det handlar om äggsamlaren från Närpes som står åtalad för naturskyddsbrott, det största i i Finlands historia.

Hemma hos sig hade han 8 000 ägg när tullen gjorde en husrannsakan 2011. Åklagaren kräver ett och ett halvt års fängelsestraff, har ersättningskrav på drygt 600 000 euro och vill att äggsamlingen ska ska tillfalla staten.

Unikt fall

Inget liknande fall med samma omfattning har behandlats i Finland tidigare, eller i Europa. Därför kan det bli ett exempel för kommande rättsfall.

Men vägen till en slutlig dom väntas bli lång. På torsdagen hölls förberedande behandling och i november och december finns nio förhandlingar inbokade.

Den elfte november kommer huvudförhandlingarna i gång i tingsrätten i Vasa. Men det finns fortfarande stora frågor där försvaret ifrågasätter åtalet.

Fjällgås, hackspett och vaktel

Av de omkring 8 000 äggen råder osäkerhet om ungefär 30 procent. Den åtalade mannen från Närpes tog själv till orda under torsdagens behandling.

- Det finns många ägg där jag varit osäker kring artbestämningen, jag gjorde en del av dem som tonåring. I dag, vid 30 års ålder, skulle jag kunna göra säkrare artbestämningar.

Ett exempel är fjällgås. Handlar det faktiskt om den arten så är det brottsligt och statens krav 6 000 euro per ägg.

- Jag vet att det inte är fjällgås. Är det tamgås så är straffet noll euro, sade den misstänkte som räknade upp fler andra oklara fall: vitryggad hackspett och de vilda vakteläggen i samlingen.

Åklagarens totala ersättningskrav överstiger 600 000 euro. Av den summan utgör de vilda vakteläggen drygt 90 000 euro, och därför ser försvaret de här frågorna som så pass viktiga.

Felaktigheter i åtalet?

Så vad är det riktigt som gäller med samligen? Vet någon med säkerhet vad som finns där? Enligt den åtalade mannen finns det ännu rena felaktigheter i åtalet. Han tog på torsdagen upp salskraken. Enligt åtalet finns det sådana ägg i samlingen. De ska ha hämtats från Island.

- Men salskraken häckar inte på Island så det vore omöjligt. Antingen har de hittat på det här eller så måste etiketterna ha bytt plats under flytten av samlingen.

Bland annat på grund av de här oklarheterna har mannen bett om att få besöka samlingen som förvaras hos tullen. Han hade önskat få tillgång till den i tre veckor, men det blev bara en dag.

Lagmannen ställde krav

Under torsdagens förhandling stod det klart att mannen bör ha rätt till ytterligare besök hos tullen, åtminstone under en dag.

- Det måste bara ordnas. Om du behöver fler dagar måste det också ordnas. Tullen kan inte förvägra dig rätten till materialet. Krävs det så tar jag själv kontakt med tullen och ordnar det, sade lagman Daniel Allén, domare i fallet.

Åklagaren yrkar på ett och ett halvt års fängelse för naturskyddsbrott.

Läs också