Hoppa till huvudinnehåll

Christoffer Gröhn: Prioriteras onödiga datorutgifter framom närskolan?

Christoffer Gröhn
Christoffer Gröhn Bild: Yle gröhn

Det är ödets ironi att nämnden Svenska rum i Esbo i dag både behandlar framtiden för Rödskogs skola och får en rapport om hur skolornas datorer kan kosta så mycket.

Yle Huvudstadsregionen rapporterade förra veckan om märkliga datorkostnader vid de svenska skolorna i Esbo. Svenska bildningstjänster har betalat leasingavgifter för datorer som inte leasas och kostnaderna för printerkön för skolans datorer har mer än fördubblats. En anonym tjänsteman berättade då om skenande kostnader och att staden kunde spara en hel del på datorkostnaderna.

Enligt beräkningar har det sett ut som om kostnaderna för datorerna vid de svenska skolorna i Esbo kommer att överskridas med över en miljon i år.

När sjuåringen i regn och rusk tvingas tiotals kilometer från hemmet är trygga väggar nog så viktiga.

Jag upprepar: en miljon.

Samtidigt motiverar nu bildningsdirektören att en återkomst till Rödskog inte är möjlig eftersom Svenska bildningstjänster inte har råd. Det här trots att föräldrarna aktiverat sig på bred front och vill ha en närskola i norra Esbo.

Men en ny skola i Rödskog ingår inte i stadens investeringsplan. En paviljong vid skolan beräknas i sin tur kosta mellan en halv och en miljon euro plus hyreskostnader.

Det vill säga liknande summor som de skenande datorkostnaderna.

Nedskärningar inom skolan brukar ofta motiveras med prat om att man ska betala för innehåll, men inte för väggarna. Men försök övertyga föräldrar vars barn får avsevärt längre skolväg om det. När sjuåringen i regn och rusk tvingas tiotals kilometer från hemmet är trygga väggar nog så viktiga.

Är det faktiskt så här skattebetalarnas pengar ska användas?

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen