Hoppa till huvudinnehåll

Försäkring täckte inte sjukhusvård i Kina

Elisabet Rantschukoff trodde att reseförsäkringen täckte alla vårdbehov.
Elisabet Rantschukoff trodde att reseförsäkringen täckte alla vårdbehov. Elisabet Rantschukoff trodde att reseförsäkringen täckte alla vårdbehov. Bild: Yle/Joni Kyheröinen försäkringar

Läs det finstilta och ställ frågor. Det är Vasabon Elisabet Rantschukoffs råd till alla reseförsäkringstagare. Hon for iväg till Kina i augusti för att jobba som lärare i engelska och för ett par veckor sedan insjuknade hon och lades in på sjukhus.

Rantschukoff trodde att hennes resenärsförsäkring från Folksam täckte all vård vid ett eventuellt sjukdomsfall.

Men hon lider av kronisk bronkial astma och om man under resan insjuknar till följd av sin kroniska sjukdom ersätts endast den akuta vården under högst en veckas tid.

Hon jobbade i staden Fuzhou som hör till Fujian provinsen i sydöstra Kina. För ett par veckor sedan började astman ge henne ordentliga problem.

- Den blev värre och jag for till akuten eftersom jag hade svårt att andas.

På det första sjukhuset blev det ett dygn. Efter det kände hon sig så pass bra i skick att hon kunde lämna sjukhuset.

Men bara ett dygn senare blev det ambulansfärd till ett annat sjukhus. Från det här sjukhuset flyttades hon efter ett dygn till provinssjukhuset, där man bedömde att hon skulle få den bästa vården.

Där var hon intagen ända tills i tisdags. De stora problemen med försäkringen började efter en vecka.

- Jag trodde att min resenärsförsäkring skulle gälla hela sjukhustiden. Men där trodde jag fel.

I mejlkorrespondensen med den som sålde henne resenärförsäkringen skrev man "din resenärförsäkring kan beviljas utan klausuler".

- Det trodde jag betydde att den gäller hur länge jag än ligger inne för vård.

Pengarna tog slut

Hon var i kontakt med Falck Emergency i Sverige vid flera tillfällen. Försäkringsbolagen tar hjälp av företag, som till exempel Falck Emergency, när det gäller vård utomlands.

Därifrån ringde man henne en fredag och meddelade att endast de sju första dygnen ersätts.

- Då var jag fortfarande i väldigt dåligt skick och borde i princip ha kastat ut mig själv från sjukhuset, för jag hade inga mer pengar.

Då funderade hon på att åka hem men läkaren på sjukhuset sa att hon inte är i tillräckligt bra skick för det.

Men då ryckte hennes kinesiska vänner in och betalade för den andra veckan på sjukhuset.

- Tack och lov är jag rik på vänner även om jag var fattig på kontanter.

Ett annat problem var att betalningsförbindelsen mellan Folksam och deras samarbetspartner i Kina strulade. Så hon betalade för den första veckan med egna pengar och väntar nu på ersättning.

På sjukhusen i Kina ska man nämligen betala för all vård direkt, under den tid man vårdas.

"Ingen läser ju alla dessa sidor"

Hon tänker också söka skadeersättning för den andra veckan som hon låg intagen.

- De menar att man inte ska få ersättning för mer än sju dagar på grund av att det ligger en kronisk sjukdom bakom och att det här står i en paragraf. Men ingen läser ju alla dessa sidor av försäkringsavtalet. Nu vet jag ju att jag borde ha gjort det.

Hennes fall undersöks som bäst av Folksam.

Det textstycke i försäkringen som hon i efterhand hänvisats till lyder: "Som sjukdom under resa betraktas även en från tidigare förekommen sjukdom, som plötsligt förvärrats, ifall förändringen i sjukdomen inte enligt allmän medicinsk erfarenhet varit sannolik eller förutsägbar. I dessa fall ersätts endast den akuta vården, som sjukdomen kräver i form av första hjälp vid resemålet under högst en veckas tid samt 20 % av kostnader för av försäkringsbolaget godkänd sjuktransport till hemlandet. Övriga kostnader ersätts inte".

Läs det finstilta

Rantschukoffs råd till försäkringstagare är därför att läsa det finstilta och fråga.

- Och att inte tro att "utan klausuler" betyder att du kan ligga på sjukhuset hur länge som helst. Har man en kronisk sjukdom ska man kontrollera hur det ligger till före man far iväg.

Förutom den kroniska astman konstaterar man i det papper hon fick vid utskrivningen att hon led av dubbelsidig lunginflammation, svampinfektion i munnen, muskelspasm i svalget och högt blodtryck. Man misstänkte också att hon hade mykoplasma.

Totalt gick det åt cirka 30 000 renminbi, som i dagsläget motsvarar ungefär 3800 euro. 30 000 renminbi motsvarar nästan vad hon skulle ha fått i årslön i Kina.

Jobbar på att kommunicera bättre

Kenneth Långbacka är skadechef på Folksam. Han kan inte diskutera specifika fall och känner inte heller till Rantschukoffs ärende i detalj. Men han kan kommentera reseförsäkringsärenden i allmänhet.

Hur rimligt är det att kräva att försäkringstagaren ska läsa allt det finstilta?

- Det här med att läsa försäkringsvillkor är en fråga som vi hela tiden jobbar med. Hur vi kan bli bättre på att upplysa våra kunder om vad som gäller.

- Är man osäker får man gärna kontakta vår kundservice. Men det här är ju absolut beklagligt och vi får se över det och göra kommunikationen tydligare, fortsätter Långbacka.

När man köper en reseförsäkring och försäljaren blir medveten om att köparen lider av en kronisk sjukdom ska försäljaren ta upp vad det innebär, det vill säga att då ersätts endast de sju första dagarna. Det här håller Långbacka med om.

- Om personen upplyser försäljaren om en sån sak så ska vår tjänsteman eller vår kundservice informera enligt bästa förmåga, säger Långbacka.

Enligt Rantschukoff lyftes det inte upp hur många dagar hennes vård ersätts, trots att hon i samband med köpet av resenärförsäkringen fyllde i en hälsodeklaration, i vilken det förekom att hon lider av kronisk bronkial astma.

- Nu kan jag inte ta ställning till det här mer exakt än så här. Men vi försöker informera så gott vi kan, säger Långbacka.

Än Kina då? Är det ett problem för försäkringsbolagen överlag att vården ska betalas direkt?

- Inte egentligen. Vi har bra kontakt till olika sjukhus. Men det är klart att det är en utmaning med olika kulturer. Alltid när man reser till mer exotiska ställen är det bra att ta reda på så mycket som möjligt före man far iväg.

Försäkringsbolagen ska lyfta fram det relevanta

På FINE (Försäkrings och finansrådgivningen) säger försäkringsexpert Katja Lappi att det vanligaste problemet gällande reseförsäkringar som folk kontaktar dem om gäller just sjukdomar.

Mer specifikt hur man ska tolka om en sjukdom uppstått redan före resan började eller under resans gång.

Vad har då försäkringsbolagen för ansvar när det gäller försäkringsvillkoren? Hur mycket måste de förklara för kunden?

- Man utgår från att kunden bekantar sig med försäkringsvillkoren. Men de mest relevanta sakerna som hör till försäkringen ska bolaget föra fram när avtalet görs, säger Lappi.

Hör då villkoret om endast sju dagars akutvård till dessa relevanta saker?

- Jag vågar inte ta ställning till det där utan mer material. Såna här fall ser man på som enskilda fall. Borde man till exempel i det här fallet ha nämnt en viss sak vid försäljningstillfället. Om försäkringstagaren nämner vissa saker kan det hända att försäkringsbolaget måste reagera och berätta närmare om vissa saker, säger Lappi.

I Rantschukoffs mejlkommunikation lyftes det alltså inte upp vad hennes kroniska sjukdom innebär för försäkringsvillkoren.

- Det är ju ganska relevant information, konstaterar Rantschukoff.

Läs också