Hoppa till huvudinnehåll

Provanställd efter 30 år på jobbet

Tomma serveringsbord väntar på maten
Tomma serveringsbord väntar på maten Bild: Yle/Nina Bergman serveringsbord

Efter tiotals år i yrket blir du uppsagd och måste söka ditt jobb igen. Mister semesterdagar och förmåner. I värsta fall sker detta vart tredje eller vart femte år. Det här är verklighet för kökspersonalen i Kronoby kommun sen Fazer Food vann anbudsrundan och tog över efter ISS i augusti. - Vi känner oss utelämnade, säger två av de anställda som undrar om det gått rätt till.

- Jag känner mig som en bricka i ett spel. Det är en känsla av värdelöshet. Jag har arbetat i kommunens kök i snart 30 år och är en skattebetalare och invånare i Kronoby. Nu är jag provanställd tills i januari. Jag känner mig bitter, säger en annan anställd.

För 10 år sen lades matlagningen och städningen i Kronoby kommun ut på entreprenad. Då vann ISS anbudsrundan och personalen övergick i deras tjänst. I våras tog avtalet som förlängts en gång slut och alla anställda på kökssidan blev uppsagda.

När Fazer vann anbudsrundan fick personalen söka jobb hos dem. 14 av 16 anställda fortsatte hos Fazer Food.

- Det har varit ett turbulent år fyllt av osäkerhet . Vi fick veta att vi skulle byta arbetsgivare strax innan semestrarna så sommaren gick mest åt till oro.

De fick ingen information om vad som skulle hända och facket bad dem återkomma i augusti.

- Vi visste inte hur det skulle bli och när jag kom till arbetsintervjun var den till min förvåning på finska, säger en svenskspråkig anställd.

Börja om från noll

Det rådde osäkerhet om personalen skulle få flytta över som gamla anställda med samma löner och förmåner eller börja om. Från noll blev det. Och när kökspersonalen kom till möte med Fazer fanns det färdiga arbetsavtal att skriva på.

- Men Fazer sa att vi senare skulle få nya avtal om det visade sig att vi fick överföras som gamla anställda. Just då var jag mest bara glad över att jag fick behålla jobbet.

En anställd jag talat med valde att inte skriva på avtalet på inrådan av sin tidigare arbetsgivare. Hon förhandlade i stället själv fram sin lön.

- Jag fick behålla samma lön, men flera kolleger har gått ner i lön. Sju dagar kortare semester och återkomstpengar efter semestern får jag inte tillbaka, säger en anställd

De anställda vittnar om en rörig tid. En av de anställda berättar att hon har helt nya arbetskamrater och att alla rutiner ska byggas upp igen.

Kommunen tvår sina händer

Nu frågar sig de anställda varför det här inte ses som övertagande av verksamhet när största delen av personalen fortsatte hos Fazer. Då hade de fått behålla sina löner och förmåner. Enligt Rune Takamaa, regionchef på JHL borde så vara fallet.

På Fazer säger operativa chefen Tuula Lassander att det inte är kutym. Det har bara skett i få fall där kommunen krävt det, när kommunen första gången sätter ut en verksamhet på entreprenad.

- Vi lade ett anbud i enlighet med vad kommunen efterfrågade, säger Lassander. Kommunen ställde inga sådana krav.

Kommundirektör Michael Djupsjöbacka säger att han förstår att situtationen är bekymmersam, men att det är så ekonomin ser ut i kommunerna i dag. Man måste vända på varje sten.

- Det här är en sak mellan ISS och Fazer Food, vi kan inte blanda oss i detta. Någon klausul om att arbetstagarna ska övergå som gamla arbetstagare kan vi inte ha med i vår anbudsförfrågan. Det skulle inte vara ren konkurrensutsättning utan vara orättvist, säger Djupsjöbacka.

Olika syn på överlåtande av verksamhet

Jag hänvisas till personalchef Anu Takala på Fazer som säger att överlåtande av verksamhet inte gäller i detta fall.

- Byte av underleverantör är inte överlåtelse av verksamhet. ISS har avslutat sin verksamhet och vi har slutit ett nytt avtal med Kronoby kommun, säger Takala.

Takala säger att det att största delen av personalen övergått till Fazer bara är en liten del av det hela. Överlåtelse av verksamhet innefattar exempelvis om egendom bytt ägare och om det finns ett avtal mellan parterna.

- Vi har följt gällande policy i vår bransch. Det här är vår tolkning, säger Anu Takala.

Servicefacket PAM kommer nu att utreda ärendet.

Läs också