Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler använder opiater

Subutextabletter.
Subutextabletter. Bild: Tullen Buprenorfin,subutex

Droganvändningen har ökat, visar en undersökning som granskat amfetamin- och opiatanvändningen i Finland. Enligt undersökningen finns det tecken på att speciellt användningen av opiater har blivit vanligare.

Undersökningen, som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd, bygger på registerinformation från bland annat polis och sjukhus. I den framkommer det att det år 2012 fanns mellan 18 000–30 000 amfetamin- och opiatanvändare i Finland, medan motsvarande siffror 2005 låg på mellan 14 500–19 000.

Ökningen är ändå inte lika dramatisk som siffrorna påvisar. Sedan år 2005 har registren i Finland blivit mer detaljerade och undersökningar från tidigare år är inte helt jämförbara med dagens forskning.

Också substitutvård har blivit vanligare. År 2012 fanns det 2 500 personer i Finland som vårdades med opiater.

Bortsett från detta kom det stora antalet opiatanvändare ändå som en överraskning för forskarna. Slutsatsen är därmed att användningen har ökat.

Bland droganvändarna verkar också kvinnornas andel ha blivit större. En tredjedel av användarna var kvinnor år 2012. Droganvändningen i de yngre åldersgrupperna har däremot inte har ökat.

Årligen dör mellan 0,5 till 0,1 procent av drogberoende personer.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes