Hoppa till huvudinnehåll

Lodjursstammen är stark i Borgånejden

Lodjur
Lodjursjakten söder om renskötselområdet börjar i december. Lodjur Bild: Antero Tenhunen lo

Finlands viltcentral har beviljat 503 dispenser för lodjursjakt. Borgå jaktvårdsförening har traditionellt haft en dispens, men vill ha fler.

Finlands viltcentral har beviljat 503 dispenser för lodjur i stamvårdande syfte. Av dem har 33 beviljats Nyland, vilket är något färre än förut.

Dispenserna kommer att delas ut åt jaktvårdsföreningarna i november, säger Bror Tallberg vid Borgå jaktvårdsförening.

Han säger också att den ena dispensen som Borgå jaktvårdsförening traditionellt har haft inte ens närapå räcker till. Lodjursstammen är stark, och man har alltid lätt lyckats fälla de lodjur man haft dispens för. Föreningen har ansökt om fler dispenser, men det är sannolikt att den också nu bara får en.

– Lodjuret är ståtligt, men ska nog hålla till i storskogen och inte i närheten av bebyggelse. Dessutom ställer lodjuret till det för exempelvis rådjur, harar och skogsfåglar, säger Tallberg.

Observationer anmäls sällan

Lodjursstammen ökar stadigt hela tiden.

– Men det är svårt att veta exakt hur stor stammen är, eftersom folk inte anmäler lodjursobservationer. Det ska nästan vara en björn för att de börjar höra av sig till oss, säger Bror Tallberg.

Finlands viltcentral rekommenderar dispensmottagaren att i första hand jaga sådana individer som rör sig nära bebyggelsen eller orsakar skador.

Lodjuren får fällas från den 1 december.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland