Hoppa till huvudinnehåll

Rödskogs skola får fortsätta sin verksamhet

Rödskogs skola
Rödskogs skola får leva vidare. Rödskogs skola Bild: YLE/ Christoffer Gröhn rödskog

Skolbarnen ska få återvända till Rödskogs skola i Esbo hösten 2015, men då till barackklassrum på gården. Att få gå i skola i närmiljön vägde tungt då nämnden Svenska rum möttes och diskuterade skolan.

Rödskogs skola kommer att få fortsätta sin verksamhet och eleverna ska få flytta tillbaka till Rödskog nästa höst. Men de delar av skolbyggnaden som inte kan användas ska ersättas med paviljonger. Det här beslöt nämnden Svenska rum på sitt möte på torsdagen.

För tillfället är Rödskogs skola stängd på grund av problem med inneluften och eleverna går i skola i Kalajärven koulu och i Lagstads skola i stället. Det är tänkt att den gamla skolbyggnaden ska tas i bruk nästa höst, men eleverna ska inte behöva vistas långa tider i byggnaden. Därför placeras utrymmen för bibliotek, lek och rörelse för de yngsta barnen och elevvård där.

Eftersom nämnden Svenska rums ordinarie ordförande Kurt Torsell (SFP) är jävig i frågan var det vice ordförande Kristian Meurman (Saml) som höll i mötet då Rödskogs skolas framtid diskuterades.

- Det här med paviljong är förstås inte en slutlig lösning i all oändlighet, men eleverna har åtminstone möjligheten att börja nästa läsår i den egna närskolan, säger Meurman.

Önskan om att Rödskogsbarnen skulle få behålla sin närskola var en av de bärande tankarna bakom beslutet.

- Ett annat alternativ skulle ha varit att hela verksamheten skulle ha flyttats till Lagstads skola, då skulle vi ha haft barn som är 7-8 år gamla som skulle ha blivit tvungna att färdas upp till 26 kilometer till skolan. Det tycker vi inte är hållbart i längden.

Också föräldrar har fört fram en klar önskan om att få behålla skolan i byn.

Pengar vs. närmiljö

Då det samtidigt fanns oro för att Rödskogs skola stängs för gott kan föräldrar och elever som vill ha skolan kvar nu pusta ut en stund.

- Det är mycket mer än bara ljus i ändan av tunneln. Med på mötet fanns Carl Slätis från lokalcentralen, han menade att det räcker med att nämnden fattar beslut om att bygga paviljonger så blir det av. Det är visserligen inte helt klart att paviljongen står där då läsåret börjar hösten 2015, men vår stora önskan och vilja är att läsåret ska kunna börja i Rödskogs skola, berättar Meurman.

Det som ännu måste skötas är den ekonomiska biten. Meurman menar att det blir krångligt då man måste anpassa budgetar, men nämnden anser att pengarna måste hittas någonstans ifrån för att kunna trygga verksamheten i Rödskog.

Att ordna med paviljonger var inte det billigaste alternativet som nämnden hade framför sig, det billigaste skulle ha varit att stänga Rödskogs skola för gott.

- Vi kan ju inte sitta som en nämnd och fatta beslut bara med tanke på pengarna. Vi har våra barn och deras föräldrar att tänka på. Det viktiga är att vi har en bra miljö för barnen, säger Meurman.

Läs också:
Bildningsdirektör i Esbo vill stoppa skolflytt till Rödskog

Läs också