Hoppa till huvudinnehåll

Statspris till andelslaget Poesia

Böcker i bersån 2014
Böcker i bersån 2014 Bild: YLE/Marit Lindqvist clarice lispector

Statens litteraturkommission har beviljat statsprisen i litteratur till Andelslaget Poesia och översättaren Riina Vuokko.

Det första statspriset i seriekonst gick till seriekonstnären Kati Kovács. Prisen på 15 000 euro delades ut av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen på fredagen i Helsingfors.

Statspriset i seriekonst delades ut för första gången. Priset beviljas av statens medie-, serie- och illustrationskonstkommission.

Statsprisen i litteratur beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de senaste tre åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet till förmån för sin konstart.