Hoppa till huvudinnehåll

Effektivare vård vid ÅUCS

T-sjukhuset vid ÅUCS. Bild: Yle/Philip Stenkula tyks

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) uppvisar fina siffror när det gäller vård av patienter. Sjukhuset har effektiverat sin verksamhet under det gångna året och det innebär att fler patienter vårdats med mindre resurser.

Sedan årsskiftet har kostnaderna per patient som vårdats vid sjukhuset sjunkit med tre procent.

Det som vänt trenden är den nya sjukhusorganisationen som både är smartare och smidigare, säger biträdande sjukhusdirektör Petri Virolainen.

- Vi har strävat efter att göra saker smartare och försöker undvika flaskhalsar.

Den nya organisationen togs i bruk 2013 när det nya T-sjukhuset togs i bruk.

Tidigare låg ÅUCS efter när man jämförde effektiviteten mellan sjukhus i Finland. Men nu har trenden vänt och sjukhusledningen var mycket nöjd med siffrorna som presenterades på tisdagen. En effektivare vård gynnar också patienten, säger Virolainen.

- Vårdköerna har blivit kortare och patienter bollas inte längre från lucka till lucka för att få vård.

Virolainens vision är att sjukhuset i framtiden kan erbjuda vård lika snabbt som den privata sidan.

- Jag hoppas att vårdtiderna och besökstiderna en dag motsvarar det som privata sjukhus kan erbjuda.

Effektivare vård blir också billigare för kommuner i sjukvårdsdistriktet, påpekar Virolainen.

Han räknar upp att de största utmaningarna just nu för ÅUCS är U-sjukhusets dåliga skick, A-sjukhusets renoveringsbehov och det allmänna ekonomiska läget.

Läs också