Hoppa till huvudinnehåll

Så här har studiestödet förändrats

FPA i Kampen
FPA i Kampen Bild: Lehtikuva folkpensionsanstalten

I dagens högskolevärld ställs det olika krav på studenter som lyfter studiestöd beroende på när de inlett sina studier. Orsaken är att villkoren för att lyfta studiestöd ändrats två gånger de senaste tre åren.

I reformerna har både antalet stödmånader, minimikraven på studiepoäng, lånevillkor och inkomstgränser förändrats. Följande reform väntas träda i kraft inom två år.

Ingen dubbelexamen efter 2016

Regeringen föreslår att studiestödslagen ändras från och med augusti 2015. Studiestödet begränsas då så att det endast betalas ut för en högskoleutbildning. Vill man byta studieinriktning måste det göras innan examen är avlagd, annars går det inte att lyfta studiestöd.

Begränsningen till en examen gäller endast studier på samma nivå. För påbyggnadsexamen, till exempel magisterstudier, beviljas också i fortsättningen studiestöd. Samtidigt förändras villkoren för studiestöd för utlandsstudier. För de som studerar utomlands ska det bli lättare att få studiestöd. Också betalningen av skolresestöd görs om.

Trots att lagen i huvudsak ska träda i kraft nästa höst väntas begränsningarna i studiestödet först börja gälla den 1 augusti 2016.

Förslaget dök upp under regeringens förhandlingar om budgetramarna våren 2014.

Den efterlängtade indexbindningen 2014

De som inlett sina studier på hösten kan under sin studietid lyfta studiestöd i högst 50 månader för en fullständig högskoleexamen (300 studiepoäng). Vissa undantag finns dock. Till exempel kan de som studerar till läkare lyfta stöd i upp till 64 månader. Enligt de nya bestämmelserna beviljas högst 32 stödmånader för lägre högskoleexamen (180 studiepoäng) och 23 månader för högre (120 studiepoäng).

Samtidigt höjs prestationskravet till minst 20 poäng per år, oberoende av hur många månader stöd som lyfts. Tidigare har det räckt med 5 studiepoäng per stödmånad.

Men alla krav blir inte tuffare. Studiestödet höjs också med ungefär 30 euro. Dessutom kommer stödet att indexjusteras varje år, vilket studentorganisationerna kämpat för i flera år.

Mer information om årets förändringar här.

Studiestödet delas upp 2011

År 2011 delades studiestödet upp i två delar. En för lägre högskoleexamen och en för högre högskoleexamen. Den så kallade tvåstegsmodellen togs i bruk med motiveringen att det sporrar till heltidsstudier.

De som inlett studierna mellan år 2011 och 2013 kan under sin studietid lyfta studiestöd i högst 55 månader för en fullständig högskoleexamen. För lägre högskoleexamen beviljas högst 37 stödmånader och för högre högskoleexamen 28.

I samma veva höjdes prestationskraven en aning, från 4,8 till 5 studiepoäng per månad.

Läs också